Writing Unit 14 : International Organizations | Tiếng Anh 12 trang 158

Task 1. Work in groups. Discuss the question: Which international organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN? Explain your choice. Use the following suggestions. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Bạn muốn làm việc cho tổ chức quốc tế nào: WWF, WHO hay UN? Giải thích sự lựa chọn của bạn. Sử dụng các gợi ý sau:)

 • Have an opportunity to live abroad (Có cơ hội sống ngoại quốc)
 • Use English at work (Sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc)
 • Help improve international health care (Giúp cải thiện sự chăm sóc sức khoẻ quốc tế)
 • Travel all over the world (Du lịch khắp thế giới)
 • Have high salary (Có lương cao)
 • Do research on rare plants and animals (Nghiên cứu những động thực vật quý hiếm)
 • Be good at biology (Giỏi về sinh học)
 • Do medical research (Nghiên cứu y học)
 • Meet different people (Gặp gỡ nhiều người)
 • Do charity and volunteer work (Làm những công tác từ thiện và tình nguyện)
 • Work in remote and mountainous areas (Làm việc ở những vùng núi hẻo lánh và xa xôi)
 • Protect endangered species (Bảo vệ những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng)

Bài làm 1 :

 • A: Which international organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN?
 • B: I’d like to work for WHO.
 • C: Why do you choose to work for WHO?
 • B: Because I like biology and I’m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to do much medical research and help improve international health care. I will meet people from different countries in the world and I will speak English at work.

Dịch:

 • A: Bạn muốn làm việc cho tổ chức quốc tế nào? Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên, Tổ chức Y tế thế giới hay Liên Hợp Quốc?
 • B: Tôi muốn làm việc cho Tổ chức Y tế thế giới.
 • C: Tại sao bạn lại chọn làm việc cho Tổ chức Y tế thế giới?
 • B: Vì tôi thích sinh học và tôi rất giỏi sinh học. Nếu tôi làm cho Tổ Chức Y tế thế giới, tôi sẽ có cơ hội làm Nghiên cứu y học và giúp cải thiện việc chăm sóc sức khỏe thế giới. Tôi sẽ gặp gỡ nhiều người từ các quốc gia khác nhau trên thế giới và tôi sẽ nói Tiếng Anh ở nơi làm việc.

Bài làm 2:

If I could work for an international organization, I would like to work for WHO. When I work for this organization I can do many things:

 • first, help to reduce sufferings for the sick, and the victims of epidemic.
 • have an opportunity to live abroad;
 • travel all over the world;
 • use English at work and meet different people:
 • help to improve international health care;
 • work in remote and mountainous areas.
 • do charity and volunteer work.

Dịch:

Nếu tôi có thể làm việc cho một tổ chứ quốc tế, tôi sẽ làm việc cho Tổ chức Y tế thế giới. Khi tôi làm việc cho tổ chức này, tôi có thể làm nhiều thứ:

 • Đầu tiên là giúp giảm thiểu sự đau đớn do bệnh tật, và nạn nhân của dịch bệnh
 • Có cơ hội sống ở nước ngoài
 • Du lịch khắp thế giới
 • Dùng Tiếng Anh ở nơi làm việc và gặp gỡ nhiều người khác nhau
 • Giúp cải thiện việc chăm sóc sức khỏe thế giới
 • Làm việc ở những vùng núi hẻo lánh và xa xôi
 • Làm các công việc từ thiện và tình nguyện

Task 2. Suppose you were offered a job with one of the above international organizations, which one would you like lo choose? Write a paragraph of about 100 words expressing the reasons why you choose the organization. (Giả sử em được nhận vào làm cho một trong các tổ chức quốc tế trên, em muốn chọn tổ chức nào? Viết một đoạn văn khoảng 100 từ giải thích lí do em chọn tổ chức đó.)

Bài làm 1:

I’d like to work for the WHO for a number of reasons. First, I like biology and I’m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to do much medical research and help improve international helth care. Second, I can use English at work if I work for the UN. On the other hand, I can travel all over the world and I will have a chance to meet different people. Moreover, I will have high salary if I work for this international organization.

Bài làm 2:

If I were offered a job with one of the international organizations, I would choose UNEP (the United Nations Environment Programme). I work for this programme for a nunmber of reasons.

First, I have an opportunity, with my colleagues and companions, to protect and conserve our living environment, which is the most important condition for all beings on this planet. As we all know, our living environment, at present, is being terribly destrafed and damaged. And this has resulted in how many natural disasters which occurred ill many places and look a lot of lives.

Therefore if we do not take any measures to stop it, no species of beings – humans, plants and animals – can exist on this world in the future.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Phối Đồ Với Quần Jean Ống Suông Mùa Đông Cực Đẹp Và Khí Chất
Cách Phối Đồ Với Quần Jean Ống Suông Mùa Đông Cực Đẹp Và Khí Chất