Write Unit 8: Celebrations | Tiếng Anh 9 trang 70

WRITE – UNIT 8: CELEBRATIONS

In Viet Nam people do not celebrate Mother s Day or Father s Day. You think it is necessary to have a day to celebrate for your mom and another for your dad. Write to a friend to share this idea. Follow this outline. (Ở Việt Nam, người ta thường không tổ chức Ngày lễ của Mẹ và của Cha. Bạn cho rằng cần thiết phải có một ngày lễ cho mẹ và một ngày lễ khác cho cha. Viết cho bạn của bạn để chia sẻ. Theo dàn ý dưới đây.)

Outline

First paragraph: (Đoạn văn thứ nhất)

Tell your friend the reason(s) for celebrating this day (for children to express their feelings, memories, and love for their parents, to enhance family traditions, to bring family members closer…) (Nói cho bạn biết lý do cần tổ chức ngày lễ này (để con cái bày tỏ tình cảm, kỉ niệm và tình yêu thương với cha mẹ, đề cao truyền thống gia đình, giúp các thành viên trong gia đình gắn bó hơn, …)

Second paragraph: (Đoạn văn thứ hai)

Give details about: (Đưa ra chi tiết vềJ

– when to celebrate: in what season, or what month, on what date of the month or day of the week … Why? (khi nào kỷ niệm: vào mùa nào, tháng nào, ngày nào trong tháng hoặc ngày nào trong tuần … tại sao?)

– how to celebrate: having parties, sending cards, going on picnics … (kỷ niệm như thế nào: tổ chức tiệc, gửi thiệp, đi dã ngoại, …)

– what special gifts to give: gifts to moms, gifts to dads. (tặng mòn quà đặc biệt nào: quà cho mẹ, quà cho ba.)

– what special food to offer. (làm món ăn đặc biệt)

Third paragraph: (Đoạn văn thứ ba)

State whether or not you think your idea will be supported and you hope the day will be celebrated nationwide. (Bạn nghĩ rằng ý kiến của mình sẽ được ủng hộ hay không và bạn hi vọng rằng ngày lễ này sẽ được tổ chức trên cả nước.)

Giải:

Dear Jonny,

I’m writing to you to tell my idea about an important celebration. I think it is necessary to celebrate Mother’s Day and Father’s Day in our country.

As we know everyone of us in this world has parents. So, the fact that there is a day to celebrate for them is reasonable. Moreover, it’s occasion children can show their love and gratitude to their parents. What’s more it’s children’s duty in the view of moral tradition of the nation.

The time to celebrate those days is not near other public holidays, I guess. Mother’s Day should be celebrated in early spring and Father’s Day in early fall. Why do we celebrate those celebrations in these times of the year? I think it’s the most suitable time because the weather is usually fine. Therefore the children who live apart can return home easily.

On those days, all the children should return to their parents’ house. It’s advisable that they should have a family party. And I think it’s not important that we should have special or expensive food. And it’s not necessary to give our parents expensive gifts because our parents understand the meaning of our deeds. It’s the love and the spirit that count, not the gifts or other material things. Mother and Father obviously enjoy their children and grandchildren’s gathering.

In a word, I think we should have Mother’s Day and Father’s Day.

Your friend,

Mai Phuong

Dịch:

Chào Jonny,

Tôi viết cho bạn để nói ý tưởng của tôi về một lễ kỷ niệm quan trọng. Tôi nghĩ rằng cần phải tổ chức Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha ở nước ta.

Như chúng ta biết tất cả mọi người trong chúng ta trên thế giới này có cha mẹ. Vì vậy, thực tế là có một ngày để ăn mừng cho họ là hợp lý. Hơn nữa, đó là dịp con em có thể bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với cha mẹ. Hơn nữa, nhiệm vụ của trẻ em là làm theo quan điểm đạo đức của dân tộc.

Thời gian để kỷ niệm những ngày đó không gần các ngày lễ khác, tôi đoán. Ngày của Mẹ nên được cử hành vào đầu mùa xuân và Ngày của Cha vào đầu mùa thu. Tại sao chúng ta cử hành những lễ kỷ niệm này vào những thời điểm này trong năm? Tôi nghĩ rằng đó là thời gian thích hợp nhất vì thời tiết thường là tốt. Vì vậy, những đứa trẻ sống xa nhà có thể trở về nhà một cách dễ dàng.

Vào những ngày đó, tất cả trẻ em nên trở về nhà bố mẹ. Ta khuyến khích rằng họ nên có một bữa tiệc gia đình. Và tôi nghĩ rằng không quan trọng là chúng ta nên có thức ăn đặc biệt hoặc tốn kém. Và không cần phải cho cha mẹ chúng tôi những món quà đắt tiền bởi vì cha mẹ chúng ta hiểu ý nghĩa của những hành động của chúng ta. Đó là tình yêu và tinh thần đếm chứ không phải quà tặng hay vật chất khác. Mẹ và Cha rõ ràng là thích thú với con cái và những đứa cháu của họ tụ tập lại với nhau.

Nói cách khác, tôi nghĩ chúng ta nên có Ngày của Mẹ và Ngày của Cha.

Bạn của bạn,

Mai Phương

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa