Trắc nghiệm sinh học 11 bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa

Câu 1: Tuổi của cây một năm được tính theo: 

 • A. Chiều cao của cây
 • B. Đường kính thân
 • C. Số lá
 • D. Đường kính tán lá

Câu 2: Người ta xác định tuổi của cây cà chua theo số lá. Theo lí thuyết, khi đến lá thứ mấy thì cây sẽ bắt đầu ra hoa?

 • A. Lá thứ 14
 • B. Lá thứ 15
 • C. Lá thứ 12
 • D. Lá thứ 13

Câu 3: Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua

 • A. hai quá trình liên quan với nhau:  sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
 • B. ba quá trình không liên quan với nhau:  sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
 • C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
 • D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 4: Cây trung tính có đặc điểm nào sau đây? 

 • A. Ra hoa trong điều kiện ngày dài
 • B. Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn
 • C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ ngày
 • D. Ra hoa trong cả điều kiện ngày ngắn và ngày dài

Câu 5: Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm,

 • A. khí khổng mở,  ức chế hoa nở
 • B. hoa nở, khí khổng mở
 • C. hoa nở, khí khổng đóng
 • D. kìm hãm hoa nở và khí khổng mở

Câu 6: Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng độ dài thời gian che tối liên tục vào ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa. Cây đó thuộc nhóm thực vật nào sau đây?

 • A. Cây ngày ngắn
 • B. Cây ngày dài
 • C. Cây trung tính
 • D. Cây ngày ngắn hoặc cây trung tính

Câu 7: Cho các loài thực vật sau:

⦁ Thanh Long

⦁ Cà tím

Cà chua

⦁ Cà phê ngô

⦁ Lạc

⦁ Đậu

⦁ Củ cải đường

⦁ Ngô

⦁ Sen cạn

⦁ Rau diếp

⦁ Hướng dương

Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?

 • A. 5       
 • B. 6       
 • C. 7      
 • D. 9

Câu 8: Một cây ngày dài có độ dài ngày tới hạn là 15 giờ sẽ ra hoa. Chu kì chiếu sáng nào dưới đây sẽ làm cây không ra hoa?

 • A. 16h chiếu sáng/ 8h che tối
 • B. 14h chiếu sáng/ 10h che tối
 • C. 15,5h chiếu sáng/ 8,5h che tối
 • D. 4h chiếu sáng/ 8h che tối

Câu 9: Quang chu kỳ là

 • A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm
 • B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày
 • C. thời gian chiếu sáng trong một ngày
 • D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

Câu 10: Khi nói về hai biện pháp: thắp đèn ban đêm ở các vườn trồng hoa cúc vào mùa thu và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng mía vào mùa đông, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Hai biện pháp này đều có tác dụng kìm hãm sự ra hoa
 • B. Hai biện pháp này đều có tác dụng kích thích sự ra hoa
 • C. Biện pháp thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng cúc vào mùa thu có tác dụng kìm hãm sự ra hoa và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng trồng mía vào mùa đông có tác dụng kích thích sự ra hoa
 • D. Biện pháp thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng cúc vào mùa thu có tác dụng kích thích sự ra hoa và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng trồng mía vào mùa đông có tác dụng kìm hãm sự ra hoa

Câu 11: Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

 • A. 14       
 • B. 15       
 • C. 12      
 • D. 13

Câu 12: Người ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sự ra hoa của một loài cây bị ảnh hưởng ra sao bởi thời gian chiếu sáng và che tối khác nhau ( trong hình vẽ)

           

     ( Chú thích: Critical ninght length= Độ dài đêm tới hạn; Darkness= thời gian che tối)

Loại thực vật này thuộc nhóm cây nào sau đây? 

 • A. Cây ngày ngắn
 • B. Cây ngày dài
 • C. Cây trung tính
 • D. Cây ngày ngắn hoặc cây trung tính

Câu 13: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

 • A. Chồi nách       
 • B. Lá
 • C. Đỉnh thân       
 • D. Rễ

Câu 14: Thời điểm ra hoa của thực vật 1 năm có phản ứng quang chu kì tung tính được xác định theo bao nhiêu nhân tố sau đây?

1. Chiều cao của cây

2. Đường kính gốc

3. Theo số lượng lá trên thân cây

4. Tương quan độ dài ngày đêm

Câu 15: Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì

 • A. và cảm nhận ánh sáng,  có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm
 • B. và cảm nhận ánh sáng,  có bản chất là phi protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm
 • C. và cảm nhận ánh sáng,  có bản chất là protein và chứa trong các lá cần ánh sáng để quang hợp
 • D. nhưng không cảm nhận ánh sáng,  có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

Câu 16: Cho các loài cây sau:

1. Thược dược    2. Mía
3. Cà chua           4. Lạc
5. Hướng dương
6. Đậu tương       7. Vừng
8. Cà rốt    9. Gai dầu       10. Mía

Trong các loài cây trên,  những loài cây ngày ngắn là

 • A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)
 • B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)
 • C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)
 • D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)

Câu 17: Phitôcrôm Pđ và Pđx Có mối liên hệ với nhau như thế nào?

 • A. Hai dạng chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng
 • B. Hai dạng đều không chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng
 • C. Dạng Pđ không chuyển hóa được sang dạng Pđx
 • D. Dạng Pđx không chuyển hóa được sang dạng Pđ

Câu 18: Một cây dài ngày ra hoa trong quang chu kì tiêu chuẩn 14 giờ sáng –  10 giờ tối. Cây đó sẽ ra hoa trong quang chu kì nào sau đây?

 1. 14 giờ sáng – 14 giờ tối
 2. 15 giờ sáng – 9 giờ tối
 3. 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ 7 giờ tối
 4. 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa 7 giờ tối
 5. 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ – đỏ xa 7 giờ tối
 6. 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa – đỏ 7 giờ tối
 7. 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa – đỏ – đỏ xa 7 giờ tối
 8. 10 giờ sáng – 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ – đỏ xa – đỏ 7 giờ tối

Phương án trả lời đúng là:

 • A. (2), (3), (6) và (8)       
 • B. (2), (3), (6) và (7)
 • C. (2), (3), (5) và (8)       
 • D. (2), (3), (4) và (7)

Câu 19: Tuổi của cây một năm được tính theo số

 • A. Lóng        
 • B. Lá
 • C. Chồi nách        
 • D. cành

Câu 20: Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách