Trắc nghiệm sinh học 11 bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Câu 1: Khi nói về điện thế hoạt động, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Điện thế hoạt động là sự biến đổi của điện thế nghỉ khi bị kích thích
 • B. Trong quá trình hình thành điện thế hoạt động, kênh Na$^{+}$ mở giúp Na$^{+}$ ồ ạt khuếch tán ra ngoài làm mất phân cực rồi đảo cực
 • C. Khi điện thế màng ở trạng thái đảo cực thì kênh Na$^{+}$, kện K$^{+}$ mở ra
 • D. Trong quá trình hình thành điện thế hoạt động, điện thế màng

Câu 2: Sự lan truyền xung thân fkinh trên sợi có bao miêlin “nhảy cóc” vì

 • A. sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie
 • B. đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng
 • C. giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện
 • D. tạo cho tốc độ truyền xung quanh

Câu 3: Xung thần kinh là: 

 • A. Sự xuất hiện điện thế hoạt động
 • B. Thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động
 • C. Thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động
 • D. Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

Câu 4: Trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn tái phân cực vì

 • A. Na+ đi vào ồ ạt làm phía ngoài màng tế bào tích điện âm và phái trong màng tế bào tích điện âm
 • B. K+ đi ra ồ ạt làm phía ngoài tế bào tích điện dương và phía trong màng tế bào tích điện âm
 • C. Na+ đi vào ồ ạt làm phái ngoài màng tế bào tích điện dương và phái trong màng tế bào tích điện âm
 • D. Na+ đi vào ồ ạt làm phía ngoài màng tế bào tích điện âm và phía trong màng tế bào tích điện dương

Câu 5: Khi bị kích thích, điện thế nghỉ biến thành điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn theo thứ tự là: 

 • A. Mất phân cực (khử cực) $rightarrow $ Đảo cực $rightarrow $ Tái phân cực
 • B. Đảo cực $rightarrow $ Tái phân cực $rightarrow $ Mất phân cực
 • C. Mất phân cực $rightarrow $ Tái phân cực $rightarrow $ Đảo cực
 • D. Đảo cực $rightarrow $Mất phân cực $rightarrow $ Tái phân cực

Câu 6: Trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn mất phân cực vì

 • A. K+ đi vào trong tế bào làm trung hòa điện tích âm phía trong màng tế bào
 • B. Na+ đi vào trong tế bào làm trung hòa điện tích âm phía trong màng tế bào
 • C. K+ đi ra ngoài tế bào làm trung hòa điện tích phía ngoài màng tế bào
 • D. Na+ đi ra ngoài tế bào làm trung hòa điện tích phía ngoài màng tế bào

Câu 7: Khi nói về sự lan truyền xung thần kinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Xung thần kinh lan truyền theo một chiều từ màng sau đến màng trước của xinap
 2. Xung thần kinh lan truyền trên sợi trục có miêlin nhanh hơn trên sợi trục không có miêlin
 3. Xung thần kinh lan truyền qua xinap hóa học theo cơ chế hóa- điện- hóa
 4. Xung thần kinh lan truyền trong cung phản xạ theo 1 chiều
 5. Khi kích thích vào giữa sợi thì xung thần kinh lan truyền theo cả hai chiều
 6. Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh theo 1 chiều không quay ngược trở lại

Câu 8: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”,

 • A. chậm và tốn ít năng lượng
 • B. chậm và tốn nhiều năng lượng
 • C. nhanh và tốn ít năng lượng
 • D. nhanh và tốn nhiều năng lượng

Câu 9: Giả sử tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với ion K$^{+}$ thì điện thế nghỉ và hiệu điện thế hoạt động thay đổi như thế nào?

 • A. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động đều không thay đổi
 • B. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động đều giảm
 • C. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động đều tăng
 • D. Điện thế nghỉ giảm còn điện thế hoạt động tăng

Câu 10: Trên sợi trục không có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do

 • A. mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực
 • B. đảo cực đến mất phân cực rồi tái phân cực
 • C. mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực
 • D. mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực

Câu 11: Có bao nhiếu ý sau đây đúng về bơm Na – K?

 1. Bơm Na – K là các chất vận chuyển (bản chất là protein) có trên màng tế bào
 2. Có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía ngoài tế bào trả vào phía trong màng tế bào làm cho nồng độ K+ ở bên trong tế bào luôn cao hơn ở bên ngoài tế bào, vì vậy duy trì được điện thế nghỉ
 3. Có nhiệm vụ chuyển Na+ từ phía ngoài tế bào trả vào phía trong màng tế bào làm cho nồng độ Na+ ở bên trong tế bào luôn cao hơn ở bên ngoài tế bào, vì vậy duy trì được điện thế nghỉ
 4. Hoạt động của bơm Na – K tiêu tốn năng lượng. Năng lượng do ATP cung cấp
 5. Bơm Na – K còn có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Bơm này chuyển Na+ từ phía trong tế bào trả ra phía ngoài màng tế bào trong trường hợp điện thế hoạt động xuất hiện

Phương án trả lời đúng là:

 • A. 2       
 • B. 3       
 • C. 4       
 • D. 5

Câu 12: Trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn đảo cực vì

 • A. K+ đi ra nhiều, làm phía ngoài màng tế bào tích điện dương và phía trong màng tế bào tích điện âm
 • B. K+ đi vào còn dư thừa, làm phía trong màng tế bào tích điện dương và mặt ngoài tích điện âm
 • C. Na+ ra nhiều, làm phía ngoài màng tế bào tích điện dương và phía trong màng tế bào tích điện âm
 • D. Na+ đi vào còn dư thừa, làm phía trong màng tế bào tích điện dương và phía ngoài màng tế bào tích điện âm

Câu 13: Tại sao tốc độ lan truyền của điện thế hoạt động qua xinap hóa học lại chậm hơn so với lan truyền trên sợi thần kinh?

 • A. Vì trên sợi thần kinh số lượng các kênh ion K$^{+}$ và Na$^{+}$ nhiều hơn ở chùy xinap
 • B. Vì trên sợi thần kinh điện thế hoạt động được hình thành liên tục từ điểm này sang điểm khác kế bên; còn xinap bị ngắt quãng bởi khe xinap
 • C. Vì trên sợi thần kinh có nhều ty thể hơn tại chùy xinap nên được cung cấp nhiều năng lượng hơn
 • D. Vì trên sợi thần kinh, xung được lan truyền theo nguyên tắc lan truyền điện; còn qu xinap xung được lan truyền theo cơ chế điện- hóa- điện

Câu 14: Cho các trường hợp sau:

 1. Diễn truyền theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác
 2. Sự thay đổi tính chất màng chỉ xảy ra tại các eo
 3. Dẫn truyền nhanh và tốn ít năng lượng
 4. Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin có những đặc điểm nào?

 • A. (1) và (4)       
 • B. (2), (3) và (4)
 • C. (2) và (4)       
 • D. (1), (2) và (3)

Câu 15: Khi nói về vận tốc lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

 1.  Vận tốc lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin là 100m/giây
 2.  Vận tốc lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin là 3-5m/ giây
 3.  Vận tốc lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin là 100m/ giây
 4.  Vận tốc lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin nhanh hơn trên sợi thần kinh có bao miêlin

Câu 16: Xung thần kinh xuất hiện và lan truyền trên trục sợi thần kinh có bao miêlin

 1. tuân theo quy luật “tất cả hoặc không”
 2. theo lối nhảy cóc nên tốc độ dẫn truyền nhanh
 3. tốn ít năng lượng hơn trên sợi không có bao miêlin
 4. có biên độ giảm dần khi chuyển qua eo Ranvie
 5. không thay đổi điện thế khí lan truyền suốt dọc sợi trục

Tổ hợp nào sau đây là đúng với xung thần kinh có bao miêlin ?

 • A. (1), (2), (3) và (4)
 • B. (1), (2), (3) và (5)
 • C. (1), (2), (4) và (5)
 • D. (2), (3), (4) và (5)

Câu 17: Trong các cấu trúc dưới đây, có bao nhiêu cấu trúc giúp tế bào thần kinh thực hiện tốt chức năng dẫn chuyền xung thần kinh?

 1. Sợi trục của nơron dài.
 2. Tận cùng của sợi nhánh có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
 3. Trên mạng sợi thần kinh có các kênh Na$^{+}$ và kênh K$^{+}$ có tính thấm chọn lọc.
 4. Ở thân của nơron có các thể Nissl
 5. Trên màng sợi thần kinh có các bơm Na$^{+}$/K$^{+}$
 6. Trên màng sợi thần kinh có các tế bào Soan

Câu 18: Cường độ kích thích lên sợi trục của một nơron tăng sẽ làm cho

 • A. biên độ của điện thế hoạt động tăng
 • B. tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng
 • C. thời gian xuất hiện điện thế hoạt động tăng
 • D. tốc độ lan truyền điện thế hoạt động tăng

Câu 19: Vì sao trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn mất phân cực?

 • A. Do Na$^{+}$ đi vào làm trung hòa điện tích âm trong màng tế bào
 • B. Do Na$^{+}$ đi vào làm trung hòa điện tích trong và ngoài màng tế bào
 • C. Do K$^{+}$ đi vào làm trung hòa điện tích âm trong màng tế bào 
 • D. Do K$^{+}$ đi vào làm trung hòa điện tích trong và ngoài màng tế bào

Câu 20: Xung thần kinh xuất hiện

 • A. khi xuất hiện điện thế hoạt động
 • B. tại thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động
 • C. tại thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động
 • D. sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

Câu 21: Quá trình hình thành điện thế hoạt động kéo dài: 

 • A. 2- 3 phần nghìn giây
 • B. 3- 5 phần nghìn giây
 • C. 3- 4 phần nghìn giây
 • D. 4- 5 phần nghìn giây

Câu 22: Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin lại ” nhảy cóc”?

 • A. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện 
 • B. Vì tạo cho tốc dộ truyền xung nhanh
 • C. Vì sự thay đổi tính thẩm thấu của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie
 • D. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

Câu 23: Hưng phấn là gì?

 • A. Khả năng lan truyền luồng thần kinh trên sợi thần kinh
 • B. Khả năng nhận và trả lời kích thích của tế bào
 • C. Những biến đổi lí hóa xảy ra trong tế bào khi bị kích thíc
 • D. Phản xạ của cơ thể trả lời lại kích thích của môi trường

Câu 24: Có bao nhiêu trường hợp sau đây làm điện thế màng dịch chuyển từ -70 mV xuống còn – 50mV?

 1. Màng tế bào giảm tính thấm với ion K$^{+}$
 2. Màng tế bào tăng tính thấm với ion Na$^{+}$
 3. Màng tế bào tăng tính thấm đối với ion Ca$^{2+}$
 4. Giảm cường độ kích thích lên tế bào

Câu 25: Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục thần kinh có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Theo một chiều xác định
 • B. Trên một sợi trục có miêlin nhanh hơn trên sợi trục không có miêlin
 • C. Theo cơ chế hóa học
 • D. Nhờ sự lan truyền của ion K$^{+}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách