Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 (P1)

Câu 1: Để có động phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tờ báo nào đã xuất hiện ?

 • A. Nhành lụa.      
 • B. Nông nghiệp.
 • C. Tấc đất.      
 • D. Bạn dân.

Câu 2: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

 • A. Ngày 1/6/1946 tại Hà Nội.
 • B. Ngày 2/3/1946 tạ HàNộI.
 • C. Ngày 12/ 11/ 1946 tại Tân Trào – Tuyên Quang.
 • D. Ngày 20 /10/ 1946 tại Hà Nội.

Câu 3: Nhận xét chung về thái độ của Chính phù Việt Nam Dân chù Cộng hoà với quân dội Tường Giới Thạch là :

 • A. Ta nhân nhượng tuyệt đối.
 • B. Ta nhân nhượng từng bước.
 • C. Ta nhân nhượng có nguyên tắc.
 • D. Ta nhân nhượng quá nhiều.

Câu 4: Trong Tạm ước kí ngày 14 – 9 – 1946 ta nhân nhượng thêm cho Pháp:

 • A. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.
 • B. Chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc.
 • C. Một số quyền lợi về chính trị và quân sự.
 • D. Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự.

Câu 5: Đại điện Việt – Pháp kí Tạm ước ngày 14/9/1946 là ai ?

 • A. Hồ Chí Minh, Xanh-tơ-nỉ.
 • B. Võ Nguyên Giáp, Đắc-giăng-li-ơ.
 • C. Hồ Chí Minh, Mu-tế.
 • D. Phạm Văn Đổng, Pôn-muýt.

Câu 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14 – 9 – 1946 với Chính phủ Pháp tại đâu?

 • A. Thành phố Đà Lạt, 
 • B. Phông-ten-blô.
 • C. Pa-ri. 
 • D. Thủ đô Hà Nội.

Câu 7: Hãy điền các từ đúng vào câu sau đây: “Bằng việc kí Hiệp định Sơ bộ 6 – 3- 1946 và Tạm ước 14 – 9 – 1946, chúng ta đã đập tan âm mưu của…”

 • A. Để quốc Mĩ cấu kết với Tưởng. 
 • B. Đế quốc Pháp cấu kết với Tưởng.
 • C. Tưởng cấu kết với Pháp. 
 • D. Đế quốc Pháp cấu kết với Anh.

Câu 8: Sau Cách mạng tháng Tám, cuộc đấu tranh của Đảng và Chính phủ ta để thực hiện

 • A. độc lập – chủ quyền – thống nhất
 • B. thống nhất – độc lập – chủ quyền
 • C. giải phóng dân tộc
 • D. hòa bình- thống nhất tổ quốc

Câu 9: Khó khăn nào lớn nhất đẩy chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2/9/ 1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

 • A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc dậy chống phá cách mạng.
 • B. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng.
 • C. Âm mưu của Tưởng và Pháp.
 • D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.

Câu 10: Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6 – 1 – 1946 khẳng định vấn đề gì?

 • A. Thể hiện tinh thân yêu nước và khối đoàn kết toàn dân.
 • B. Xây dựng được chế độ mới hợp lòng dân.
 • C. Đất nước vượt qua khó khăn thử thách.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 11: Tháng 11/1946, ai giữ chức Bộ trường Bộ ngoại giao trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ?

 • A. Hồ Chí Minh.
 • B. Nguyễn Tường Tam.
 • C. Lê Văn Hiến.
 • D. Phạm Văn Đồng.

Câu 12: Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 – 3 – 1946?

 • A. Lực lượng ta còn yếu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc.
 • B. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước.
 • C. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng.
 • D. Câu A, B và C đều đúng.

Câu 13: Ý nghĩa chính trị của cuộc Tổng tuyến cử ngày 6 – 1 – 1946 và việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?

 • A. Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho quân chúng cách mạng, nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • B. Khơi dậy và phát huy tỉnh thần yêu nước, tỉnh thần làm chủ đất nước, giáng một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối với chế độ mới.
 • C. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 14: Câu nào dưới đây thuộc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đói?

 • A. “Không một tấc đất bỏ hoang”.
 • B. “Tấc đất, tấc vàng”.
 • C. “Tăng gia sản xuất, Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa”.
 • D. Tất cả các câu trên.

Câu 15: Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

 • A. 28-1- 1946 
 • B. 29-1- 1946
 • C. 30- 1 – 1946 
 • D. 31- 1- 1946

Câu 16: Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hoà hoãn nhân nhượng Pháp?

 • A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.
 • B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.
 • C. Vì Pháp và Tưởng đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta.
 • D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ.

Câu 17: Nhân dân ta đã vượt qua được những khó khăn to lớn, củng cố và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quả của:

 • A. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám.
 • B. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám.
 • C. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết về tài chính sau Cách mạng tháng Tám.
 • D. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn đốt.

Câu 18: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?

 • A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.
 • B. Giải quyết về vấn đề tài chính.
 • C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.
 • D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

Câu 19: Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước vào ngày:

 • A. 23- 11- 1946 
 • B. 24- 11- 1946
 • C. 25 – 11- 1946 
 • D. 26 -11 – 1946

Câu 20: Sư kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng? 

 • A. Quốc hội khoá I (2 – 3 – 1946) nhường cho Tưởng một số ghế trong Quốc hội.
 • B. Hiệp ước Hoa – Pháp (28 -2- 1946)
 • C. Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (6-3-1946)
 • D. Tạm ước Việt – Pháp (14-9-1946)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách