Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (P1)

Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành trên lĩnh vực:

 • A. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.
 • B. công nghiệp, giao thông vận tải.
 • C. thương nghiệp, giao thông vận tải.
 • D. công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải.

Câu 2: Để tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam, trước hết thực dân Pháp đã phải:

 • A. chuẩn bị thật nhiều vốn và công nhân làm thuê.
 • B. thực hiện quá trình xâm lược và bình định Việt Nam.
 • C. đưa giai cấp tư sản cùng với máy móc từ Pháp sang Việt Nam.
 • D. ổn định kinh tế, chính trị ở chính quốc.

Câu 3: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong nông nghiệp là:

 • A. cướp đất lập đồn điền
 • B. phát canh thu tô
 • C. đầu tư máy móc vào sản xuất
 • D. độc canh cây lúa

Câu 4: Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?

 • A. Rivie       
 • B. Gácniê
 • C. Pôn Đume       
 • D. Bôlaéc

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A. Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển
 • B. Xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp
 • C. Thương nghiệp phát triển
 • D. Hệ thống đường giao thông được mở rộng

Câu 6: Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là

 • A. Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản
 • B. Địa chủ phong kiến và tư sản
 • C. Địa chủ phong kiến và nông dân
 • D. Công nhân và nông dân

Câu 7:  Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong công nghiệp chú trọng vào ngành: 

 • A. công nghiệp chế biến.
 • B. khai thác mỏ.
 • C. công nghiệp nhẹ.
 • D. công nghiệp nặng. 

Câu 8: Ý nào sau đây không phải là chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong giao thông vận tải? 

 • A. Đường sắt.
 • B. Đường thủy.
 • C. Đường bộ.
 • D. Đường hàng không.

Câu 9: Người đề ra chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam là: 

 • A. Ri-vi-e.
 • B. Gác-ni-ê.
 • C. Pôn-đu-me.
 • D. An-be Xa-rô.

Câu 10: Tầng lớp xã hội mới xuất hiện sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là:

 • A. địa chủ, tư sản, tiểu tư sản.
 • B. tư sản, tiểu tư sản. 
 • C. tư sản, công nhân.
 • D. tư sản, công nhân, tiểu tư sản.

Câu 11: Giai cấp xã hội mới ra đời gắn với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp là:

 • A. tiểu tư sản.
 • B. công nhân.
 • C. tư sản, công nhân.
 • D. tư sản, tiểu tư sản.

Câu 12: Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

 • A. Đòi quyền lợi kinh tế
 • B. Đòi quyền lợi giai cấp
 • C. Đòi quyền lợi dân tộc
 • D. Đòi quyền tự do, dân chủ

Câu 13: Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?

 • A. Chính sách “chia để trị”
 • B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”
 • C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt Nam
 • D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối

Câu 14: Giai cấp hay tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề trong thời gian thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

 • A. Tầng lớp tư sản dân tộc
 • B. Tầng lớp tiểu tư sản
 • C. Giai cấp công nhân
 • D. Giai cấp nông dân

Câu 15: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tập trung vào:

 • A. phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, tài chính.
 • B. nông nghiệp. công nghiệp. quân sự.
 • C. cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, thu thuế, giao thông.
 • D. công nghiệp, thương nghiệp. quân sự. 

Câu 16: Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX mang đặc điểm gi?

 • A. Số lượng ít, sở hữu nhiều ruộng đất.
 • B. Số lượng nhiều, có nhiều ruộng đất.
 • C. Là tay sai của đế quốc Pháp.
 • D. Chiếm đa số, ít ruộng đất. 

Câu 17: Thành phần trong tầng lớp tiểu tư sản là: 

 • A. tiểu thương, tiểu chủ, thân hào, binh lính người Việt trong quân đội Pháp. 
 • B. tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, công chức, nhà giáo, học sinh, sinh viên.
 • C. nhà giáo, học sinh, sinh viên, nhà buôn lớn.
 • D. viên chức, công chức, phú nông, trung nông.

Câu 18: Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?

 • A. Công nghiệp nặng       
 • B. Công nghiệp nhẹ
 • C. Khai thác mỏ       
 • D. Luyện kim và cơ khí.

Câu 19: Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất trên đất nước ta khi:

 • A. Pháp vừa vào xâm lược Việt Nam.
 • B. đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.
 • C. triều đình Huê kí hiệp ước đầu hàng.
 • D. Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì.

Câu 20: Mục đích thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất nhằm:

 • A. phát triển kinh tế Việt Nam.
 • B. khai hoá văn minh cho dân tộc Việt Nam.
 • C. vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.
 • D. xây dựng căn cứ quân sự ở Việt Nam.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách