Trắc nghiệm hoá 12 chương 2: Cacbohidrat (P1)

Câu 1: Cho các hoá chất : $Cu(OH)_{2}$ (1); dung dịch  $AgNO_{3}/NH_{3}$ (2); $H_{2}/Ni,t^{circ}$ (3); $H_{2}SO_{4}$ loãng, nóng (4). Mantozo có thể tác dụng với các hoá chất:

 • A. (1) và (2)
 • B. (1), (2), (3) và (4)
 • C. (3) và (4)
 • D. (1), (2) và (4)

Câu 2: Giả sử 1 tấn mía cây ép ra được 900k nước mía có nồng độ saccarozo là 14%. Hiệu suất của quá trình sản xuất saccarozo từ nước mía đạt 90%. Vậy lượng đường cát trắng thu được từ 1 tấn mía cây là

 • A. 113,4 kg
 • B. 810,0 kg
 • C. 126,0 kg
 • D. 213,4 kg

Câu 3: Thuỷ phân 1kg saccarozo thu được 

 • A. 1 kg fructozo và 1 kg glucozo
 • B. 180g glucozo và 180g fructozo
 • C. 526,3g glucozo và 526,3g fructozo
 • D. 425,5g glucozo và 425,5g fructozo

Câu 4: Lượng glucozo thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là

 • A. 162 g
 • B. 180 g
 • C. 81 g
 • D. 90 g

Câu 5: Saccarit nào sau đây không bị thuỷ phân?

 • A. glucozo
 • B. saccarozo
 • C. mantozo
 • D. tinh bột

Câu 6: X là sản phẩm sinh ra khi cho fructozo tác dụng với $H_{2}$. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm : ancol metylic, glixerol và X thu được 5,6 lít khí $CO_{2}$(đktc). Cũng m gam Y trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí $H_{2}$ (đktc). Giá trị của V là

 • A. 4,48
 • B. 2,80
 • C. 3,36
 • D. 5,60

Câu 7: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với $Cu(OH)_{2}$ là

 • A. Glucozo, glixeron, mantozo, natri axetat
 • B. Glucozo, glixeron, manntozo, axit axetic
 • C. Glucozo, glixeron, andehit fomic, natriaxetat
 • D. Glucozo, glixeron, mantozo, ancol etylic

Câu 8: Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo thành gồm $CO_{2}$, $N_{2}$ và hơi $H_{2}O$. Hỏi X có thể là chất nào sau đây?

 • A. tinh bột
 • B. xenlulozo
 • C. chất béo
 • D. protein

Câu 9: Cho m gam  glucozo lên men thành etanol với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí $CO_{2}$ tạo ra dung dịch nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 11,25
 • B. 18,00
 • C. 22,50
 • D. 14,40

Câu 10: Cho sơ đồ: Tinh bột —> glucozo —> sobitol

Khối lượng sobitol thu được khi thuỷ phân 50 gam tinh bột có 2,8% tạp chất trơ là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

 • A. 54,6g
 • B. 56,2g
 • C. 54,0g
 • D. 51,3g

Câu 11: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozo với lượng dư $AgNO_{3}$/$NH_{3}$ đến khi phản ứng hoàn toàn được 10,8g Ag. Giá trị của m là?

 • A. 16,2g
 • B. 9g
 • C. 18g
 • D. 10,8g

Câu 12: Cho 48,6 gam xenlulozo phản ứng 30,6 gam anhidrit axetic có $H_{2}SO_{4}$ đặc, xúc tác thu được 17,28 gam xenlulozo triaxetat. Hiệu suất của phản ứng là

 • A. 60%
 • B. 40%
 • C. 10%
 • D. 20%

Câu 13: Saccarozo và glucozo đều có

 • A. Phản ứng với $AgNO_{3}$ trong dung dịch $NH_{3}$, đun nóng
 • B. Phản ứng với dung dịch NaCl
 • C. Phản ứng với $Cu(OH)_{2}$ ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam
 • D. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit

Câu 14: cCho 5kg glucozo (chứa 20% tạp chất) lên men. Biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt là 10% và khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml. Thể tích dung dịch ancol $40^{circ}$ thu được là

 • A. 2,30 lít
 • B. 5,75 lít
 • C. 63,88 lít
 • D. 11,50 lít

Câu 15: Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozo và axit nitric. Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g  Xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là 

 • A. 324,0 ml
 • B. 657,9 ml
 • C. 1520,0 ml
 • D. 219,3 ml

Câu 16: Chất nào là monosaccarit?

 • A. amylozo
 • B. glucozo
 • C. saccarozo
 • D. xenlulozo

Câu 17: Khẳng định nào sau đây không đúng?

 • A. Glucozo và fructozo là hai chất đồng phân của nhau
 • B. Glucozo và fructozo đều tác dụng với $Cu(OH)_{2}/NaOH$
 • C. Glucozo và fructozo đều tham gia phản ứng tráng bạc
 • D. Gructozo và fructozo đều làm mất màu nước brom

Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozo ta thu được sản phẩm là

 • A. fructozo
 • B. glucozo
 • C. saccarozo
 • D. axit gluconic

Câu 19: Phản ứng nào sau đây chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozo có nhiều nhóm hidroxit (-OH)?

 • A. Cho glucozo tác dụng với Na thấy giải phóng khí hidro
 • B. Cho glucozo tác dụng với $Cu(OH)_{2}$ ở nhiệt độ thường
 • C. Cho glucozo tác dụng với dung dịch $AgNO_{3}/NH_{3}$
 • D. Cho glucozo tác dụng với dung dịch brom

Câu 20: Cacbohidrat X có đặc điểm :

– Bị phân huỷ trong môi trường axit

– Thuộc loại polisaccarit

– Phân tử gồm gốc glucozo

Cacbohidrat X là

 • A. Xenlulozo
 • B. Glucozo
 • C. Tinh bột
 • D. Saccarozo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách