Trắc nghiệm địa lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp) P3

Câu 1: Yếu tố nào không phải là thế mạnh của mạng lưới sông ngòi vùng đồng bằng sông Cửu Long:

 • A. phát triển công nghiệp thuỷ điện.
 • B. trồng lúa nước và cây ăn quả
 • C. phát triển giao thông và du lịch sông nước
 • D. chăn nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ   

Câu 2: Bảng số liệu:

                                     Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của thành phố Cần Thơ (°C)

 

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TP Cần Thơ

26

27

28

30

29

29

28

28

28

28

28

27

Nhiệt độ trung bình năm của thành phố Cần Thơ (°C) là:

 • A.   6                           
 • B. 27                     
 • C. 28                     
 • D. 29

Câu 3: Nguồn thuỷ năng trên hệ thống sông vùng nào hiện nay được khai thác tích cực nhất?

 • A. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Bắc         
 • B. Đông Nam Bộ và Tây Bắc
 • C. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ                        
 • D. Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng

Câu 4: Nguồn nước đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho cư dân đô thị hoặc các khu công nghiệp ở nước ta là:

 • A. Sông suối                                              
 • B. Hồ thuỷ lợi
 • C. Nước ngầm                                           
 • D. Nước mưa

Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi Duyên hải miền Trung?

 • A.  Lòng sông cạn và nhiều cồn cát                     
 •  B. lũ lên xuống chậm và kéo dài
 • C. dòng sông ngắn và dốc                           
 • D. chế độ nước thất thường    

Cho Bảng: Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của Hà Nội

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhiệt độ (0C)

16,4

17,0

20,2

23,7

27,3

28,8

28,9

28,2

27,2

24,6

21,4

18,2

Lượng mưa (mm)

18,6

26,2

43,8

90,1

188,5

230,9

288,2

318

265,4

130,7

43,4

23,4

 Câu 6: Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trung bình của Hà Nội.

 • A. Biểu đồ đường                                  
 • B. Biểu đồ cột            
 • C. Biểu đồ cột và đường                       
 • D. Biểu đồ cột nhóm

Câu 7: Biên độ nhiệt trung bình năm:

 • A. giảm dần từ Bắc vào Nam.                            
 • B. tăng dần từ Bắc vào Nam
 • C. chênh lệch nhau ít giữa Bắc và nam.                
 • D. tăng, giảm tùy lúc.

Câu 8: Vùng có hệ thống đê điều phát triển nhất ở nước ta là:

 • A. Đồng bằng Sông Hồng.                    
 • B. Đồng bằng sông Cửu Long
 • C. Đồng bằng Thanh – Nghệ – Tĩnh        
 • D. Đồng bằng Bình – Trị – Thiên

 Câu 9: Trong những đặc điểm sau, đặc điểm nào không phù hợp với địa hình nước ta

 • A. phân bậc rõ rệt với hướng nghiêng Tây Bắc – Đông Nam là chủ yếu.
 • B. có sự tương phản phù hợp giữa núi đồi, đồng bằng, bờ biển và đáy ven bờ.
 • C. địa hình đặc trưng của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
 • D. địa hình ít chịu tác động của các hoạt động kinh tế, xã hội.

Câu 10: Mạng lưới sông ngòi ở nước ta hoàn toàn không có nguồn thuỷ năng để khai thác thuộc vùng:

 • A. Đồng bằng sông Cửu Long.         
 • B. Bắc Trung Bộ.             
 • C. Nam Trung Bộ.                 
 • D. Đông Bắc.  

Câu 11: ở nước ta, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

 • A. Rừng gió mùa thường xanh
 • B. Rừng rậm nhiệt đới ẩm là rộng thường xanh
 • C. Rừng gió mùa nửa rụng lá
 • D. Rừng thưa khô rựng lá

Câu 12: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta là

 • A. Làm giảm chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp
 • B. Làm cho sản xuất nông nghiệp mang tính đọc canh lúa nước
 • C. Làm năng suất nông nghiệp giảm
 • D. Làm tăng tính bấp bênh của sản xuất nông nghiệ

Câu 13: Biểu hiện của địa hình bị xâm thực mạnh ở miền núi là:

 • A. bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi, đất trượt, đá lở
 • B. lũ quét tạo thành lượng bùn cát lớn
 • C. cấu trúc đa dạng                                   
 • D. núi trẻ, phân bậc rõ rệt

Câu 14: Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta hiện tại là:

 • A. xâm thực – bồi tụ.
 • B. bồi tụ – xâm thực.                
 • C. bồi tụ.              
 • D. xâm thực

Câu 15: Dạng địa hình bị xâm thực mạnh ở miền núi nước ta là:

 • A. bào mòn, rửa trôi đất, làm trơ sỏi đá
 • B. tích tụ đất đá thành nón phóng vật ở chân núi
 • C. bề mặt có nhiều hẻm vực, khe sâu
 • D. tạo thành địa hình cácxtơ, nhiều nơi trơ sỏi đá, đồi thấp, thung lũng rộng

Câu 16: Đất feralit ở nước ta thường bị chua vì:

 • A. có sự tích tụ nhiều ôxít sắt .
 • B. có sự tích tụ nhiều ôxít nhôm .
 • C. mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan.
 • D. quá trình phong hoá diễn ra với cường độ mạnh.

Câu 17: Sự phân hoá lượng nước theo mùa là kết quả của:

 • A. Sự phân bố lượng mưa. 
 • B. Sự phân bố dân cư.
 • C. Sự phân bố các dạng địa hình. 
 • D. Sự phân bố của thảm thực vật.

Câu 18: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất tới loại hoạt động

 • A. Sản xuất công nghiệp      
 • B. Sản xuất nông nghiệp
 • C. Thương mại      
 • D. Du lịch

Câu 19: Quá trình bồi tụ ở đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm vài chục mét, thường xuất hiện ở:

 • A. phía Đông Nam.       
 • B. phía Tây Nam.             
 • C. phía Bắc.
 • D. phía Tây Bắc        

Câu 20: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đát mặn có quy mô lớn nhất ở nước ta là

 • A. Đông Bắc     
 • B. Đồng bằng sông Hồng
 • C. Duyên hải miền Trung     
 • D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 21: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là

 • A. Dất feralit trên đá badan, đất xám trên phù sa cổ
 • B. Đất phù sa sông, đát xám trên phù sa cổ
 • C. Đất phèn, đất feralit trên đá badan
 • D. Đất xám trên phù sa cổ, đát feralit trên đá vôi

Câu 22: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, phần lớn diện tích đất cát biển ở nước ta phân bố ở?

 • A. Đồng bằng Thanh- Nghệ-Tĩnh     
 • B. Đồng bằng ssong Hồng
 • C. Đồng bằng duyên hải miền Trung     
 • D. Đồng bằng sống Cửu Long

Câu 23: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót thuộc phần khu vực địa lí động vật là

 • A. Khu Đông Bắc     
 • B. Khu Bắc Trung Bộ
 • C. Khu Trung Trung Bộ     
 • D. Khu Nam Trung B

Câu 24: Chế độ nước sông ở miền Bắc nước ta:

 • A. điều hòa quanh năm.                  
 • B. đóng băng vào mùa Đông.
 • C. lũ vào mùa mưa, mùa khô thiếu nước.      
 • D. lên xuống quanh năm.

 Câu 25: Loại đất nào đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm nhất là miền đồi núi?

 • A. Đất xám bạc màu.
 • B. Đất phù sa.            
 • C. Đất feralit.
 • D. Đất bazan.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách