Speaking Unit 2: school talks Hội thoại trường học | Tiếng Anh 10 (Trang 24 – 25 SGK)

I. Từ vựng

 • awful(a): dễ sợ, khủng khiếp                                    
 • headache(n): đau đầu                                            
 • backache(n): đau lưng                                              
 • toothache(n): đau răng            

II. Cấu trúc cần lưu ý

III. Hướng dẫn giải bài tập:

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

(Những thành ngữ này thường được dùng trong những cuộc nói chuyện ngắn.

Viết chúng theo chủ đề thích hợp .Sau đó thực hành với một hạn cùng học.).

Starting a conversation 

 • Good morning
 • Hello. How are you?
 • Hello. What are you doing?
 • Hi. How is school?
 • How’s everything at school?

Closing a conversastion                                                                                     

 • See you later
 • Sorry, I’ve got to go. Talk to you laler.
 • Well.it’s been nice talking to you.
 • Great. I’ll see you tomorrow.
 • Catch up with you later.

Gợi ý hội thoại:

 • You : Hi. Nam. How are you?
 • Nam : Hi. Fine, thanks. How about you?
 • You : Not bad. How’s your work at school?
 • Nam : Not so good. The last lest was rather difficult. How about yours?
 • You : My lest was difficult. too. Only a few could finish it.
 • Nam : Sorry, i’ve got in go. I have to meet my form-teacher.
 • You : OK. Goodbye. Talk to you later.
 • Nam : Sure. Bye. See you.

Task 2: Rearrange the following sentences to make an appropriate conversation and then practise it with a partner.

(Sắp xếp lại những câu sau để làm thành một bài đối thoại thích hợp và sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

 • 1.D : Hi, Minh. Did you have a nice weekend?
 • 2.F : Hello, Quan. Yes, I did. It was great.
 • 3.B : What did you do?
 • 4.H : I went to Lan’s birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?
 • 5.E : I stayed at home and did my homework. Nothing special.
 • 6.C : Where are you going now?
 • 7.G : I’m going to the library to borrow some books. Sorry. I’ve got to go. Talk to you later.
 • 8.A : Bye. See you later.

Task 3: Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box and then practise it with a partner.

(Điền bài đối thoại sau với những từ, cụm từ hay câu thích hợp trong khung và sau đó thực hành với một bạn cùng lớp.)

 • A : Hello, Hoa. You don’t look very happy. What’s the matter with you?
 • B : Hi, Nam. I feel awful. I’ve got a cold.
 • A : Oh, I’m sorry. You’d better go home and have a rest.
 • B : Yes; That’s a great idea. Goodbye. Nam.
 • A : See you later.

Task 4: Work in pairs. Make small talks on the following topics, using the Parting and ending of a conversation.

(Làm việc theo đôi. Thực hiện những cuộc nói chuyện ngắn về những đề tài sau, dùng  câu mở đầu và kết thúc của một bài đối thoại.)

 • the weather (thời tiết)
 • last night’s TV programmes (các chương trình tivi tối qua.)
 • football (bóng đá)
 • plans for the next weekend.( kế hoạch cho ngày cuối tuần sau)

Gợi ý hội thoại:

1.

 • You : Hi, Viet
 •  Viet: Hi. How’re you?
 •  You : Fine, thanks. How about you?
 •  Viet : Not so good. I feel uneasy.
 •  You : That’s too had. Awful day, isn’t it?
 •  Viet: Yeah. I hate the wet season.
 •  You : Me, too. I have to slay at home. It’s so boring.
 •  Viet: Sorry. I’ve got to go. I have to visit my friend in hospital.
 •  You : All right. See you soon.
 • Viet: Bye. See you.

2.

 • Nam : Hi. Minh. Did you watch TV last night?
 • Minh :No. Were there any good programmes on?
 • Nam : Oh. no. As you know, there have hardly been any good programmes on television these days.
 • Minh :And one more thing, there’re also too many violent scenes, which is too had for small children.
 • Nam : OK. I don’t know what they think about these.
 • Minh : They’re maybe thinking about making money regardless of bad effects on children.
 • Nam : Much ashamed of it?
 • Minh : Sure.
 • Nam : Oh. sorry, it’s late. I’ve got to go to the library now.                                          
 • Minh : OK. Bye. Talk to you later.                                                                            
 • Nam: Bye

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Trắc nghiệm công dân 9 bài 3: Dân chủ và kỉ luật
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Trắc nghiệm sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật
Giải GDQP- AN 11 bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó | ngữ văn lớp 10
Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi | Văn 8
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao