Speaking Unit 2: Cultural diversity Đa dạng văn hóa | Tiếng Anh 12 (Trang 22 – 24 SGK )

I. Từ vựng 

 • generation [,dʒenə’rei∫n] (n): thế hệ
 • roof (n): mái nhà
 • nursing house (n): viện dưỡng lão
 • typical  [‘tipikl] (adj): điển hình
 • feature  [‘fi:t∫ə] (n): nét đặc biệt, nét đặc trưng
 • groceries [‘grousəriz] : hàng tạp phẩm
 • income [‘iηkʌm] (n): thu nhập

II.Cấu trúc cần lưu ý

 • point of view (n): quan điểm
 • to lead an independent life (v): sống cuộc sống tự lập
 • to hold hands: nắm tay
 • to be based on: dựa vào

III. Hướng dẫn giải bài tập:

Task 1: Work in pairs. Express your point of view upon the following ideas, using the words or expressions in the box.

(Làm việc từng đôi. Trình bày quan điểm của em về những ý tưởng sau, dùng những từ hay cụm từ trong khung.)

 • In Vietnam, three or four  generations living together in a home: Ở Việt Nam, ba hay bốn thế hệ sống chung một nhà
 • A happy marriage should be based on love: Một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên có nền tảng tình yêu
 • In some Asian countries,  love is supposed to follow the marriage, not precede it.: Ở một vài nước châu Á, tình yêu đến sau hôn nhân, không phải trước.
 • In some countries, a man and a woman may hold hands and kissing each other in public: Ở một vài nước, một người đàn ông và một người phụ nữ có thể sẽ nắm tay và hôn nhau ở nơi công cộng.

Các cụm từ được gợi ý sử dụng

 • I think/feel/believe…: Tôi nghĩ/cảm thấy/tin rằng
 • In my opinion,…: Theo quan điể của tôi
 • For me…: Với tôi
 • I don’t agree: Tôi không đồng ý
 • It’s not true: Điều không đúng
 • That’s wrong: đó là sai

Gợi ý cách đưa ý kiến:

1.

 • A. I think it’s a good idea to have three or four  generations living together under one roof. They can help one another a lot.
 • B. I don’t agree. It’s been said there’s a “generation Hap” between the old and the young. Therefore, there may usually be conflicts among family members. In some countries, specially in developing countries, old-aeed people like to live in a nursing homes, where they can lead independent lives.

2.

 • C. In my opinion, it’s obvious a happy marriage should be based on love, the true love, because love is the prerequisite for the family happiness. Only the true love can bring about forgiveness and sacrifice.
 • D. That’s true. It’s love that joins a man with a woman together.

3.

 • E: I don’t think it’s a good idea that love can be supposed to follow the marriage. It’s an obsolete thought. Everyone should have a right to make decisions for his / her own, especially the one relating to his /her personal life. In the other hand, he / she determines and chooses his / her spouse freely. We love something whenever we know and understand it well. The more we know (something), the more we like (it).
 • F: That’s my thought, too. A happy marriage should he built on love.

4.

 • G: I think it’s OK. Holding one’s hands is a way to express one’s feelings  or love, especially the intimacy.
 • H: I agree with you. How about kissing each other in public?
 • G: Personally, it’s not our traditional culture. Our personal feelings may not be performed in public. I mean in front of other people, except for appropriate or necessary circumstances.

Task 2: Below are some typical features of the American culture. Work in pairs. Discuss and find out the corresponding features of the Vietnamese culture. 

(Dưới đây là một vài điểm đặc trưng của Văn hóa Mĩ. Làm việc từng đôi, thảo luận và tìm những đặc điểm tương ứng của văn hóa Việt Nam.)

American

Vietnamese

Two generations (parents and children) live in a home

Two or more generations can live in a home.

Old-aged parents live in nursing homes.

Old-aged parents often live with their children.

It is not polite lo ask questions about age, marriage and income.

It’s a common mailer in Viet Nam, but now under the influence of Western culture, some people abide this rule, too.

Americans can greet anyone in the family first.

Usually the inferior must greet the superior first.

Groceries are bought once a week.

Groceries can be bought at any time when necessary.

Christmas and New Year holidays are the most important.

Only New Year (Lunar New Year-Tet) holidays are the most importanit.

Americans celebrate birthdays and give presents at birthday parties.

Now this custom is also done in Vietnamese families, but usually in rich or young ones. Most Vietnamese people celebrate parents’ or grandparents’ death anniversay.

Children sleep in their own rooms.

Small children usually sleep with their parents, but older children sleep in their own room.

Task 3: Work in groups. Talk about the similarities and differences between Vietnamese and American cultures, using the features discussed in Task 1. 

(Làm việc từng nhóm. Thảo luận những điểm tương tự và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Mĩ, dùng những đặc điềm được thảo luận ờ Task 1.)

Gợi ý cách trả lời:

 • I think that a happy marriage should be based on love, because most people who love each other will truely respect their marriage. They are willingly to live each other and want to have a sustainable relationship.
 • I do not agree that love is supposed to following marriage, because not everyone who marry to each other will have love then, and if they fall in love with another person, it will easily lead to divorce.
 • In my opinion, Hold hands and kiss in public is suitable or not depends on different culture. But the important is we should respect the culture of each country and follow it.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa