Speaking Unit 11 : Books | Tiếng Anh 12 trang 122

Task 1. Work in pairs. Complete the following conversation and practise reading it. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại sau và thực hành đọc.)

Conversation 1 (Đoạn hội thoại 1)

 • A: What sort of books do you like reading?
 • B: Well, I like reading all sorts of books. Short stories, science fiction, romance, everything.
 • A: How do you often read books?
 • B: Well. I often read through the book quickly first. Then I start reading it again, and this time very slowly to enjoy every detail of it.
 • A: When do you often read books?
 • B: I read books whenever I have a little free time. I also read while waiting for the bus or during the break at school.

Dịch:

 • A: Bạn thích đọc thể loại sách gì?
 • B: Tôi thích đọc tất cả các thể loại sách. Truyện ngắn, tiểu thuyết khoa học, truyện tình cảm, mọi thứ.
 • A: Bạn thường đọc sách như thế nào?
 • B: Đầu tiên tôi đọc qua quyển sách. Sau đó tôi bắt đầu đọc lại nó, và lần này rất chậm để thưởng thức từng chi tiết.
 • A: Bạn thường đọc sách khi nào?
 • B: Tôi đọc sách bất cứ khi nào tôi có chút thời gian rảnh. Tôi cũng đọc khi đợi xe buýt hoặc trong giờ nghỉ giải lao ở trường.

Task 2. Work in pairs. Ask and answer about each other’s reading habits, using the questions in the conversation. (Làm việc theo cặp. Lẫn nhau hỏi và trả lời về thói quen đọc sách, sử dụng những câu hỏi ở bài hội thoại.)

 • A: What sort of books do you read?
 • B: I like reading books on science and history.
 • A: Then how do you read books?
 • B: There are various ways of reading books. But according to me, reading the content of the book first to see if it contains any interesting ideas, then I read the preface if I have time.
 • A: When do you often read books?
 • B: Usually I read them in my free time. I also read books on my long trip or journey.
 • A: Where do you often read books?
 • B: Usually at home and library.

Task 3. Work in pairs. Complete the following conversation and practise reading it. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại sau và thực hành đọc.)

Conversation 2 (Đoạn hội hoại 2)

 • A: What are you reading at the moment?
 • B: At the moment? Well, I’m reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books.
 • A: Who is the main character?
 • B: The main character? A young boy, Harry Potter, whose parents are dead and who is trained to be a wizard in a wizard school.
 • A: What is he like?
 •  B: He is brave, witty and very kind to other people.

Dịch:

 • A: Bạn đang đọc gì bây giờ vậy?
 • B: Bây giờ á? Mình đang đọc “The Chamber of Secrets”, một trong những cuốn sách của bộ quyện Harry Potter.
 • A: Ai là nhân vật chính?
 • B: Nhân vật chính à? Một cậu bé tên là Harry Potter, bố mẹ của cậu ấy đã chết và cậu được dạy để trở thành phù thủy trong trường học phù thủy.
 • A: Cậu ấy như thế nào?
 • B: Cậu ấy dũng cảm, hài hước và rất tốt bụng với người khác.

Task 4. Work in pairs. Ask and answer about the book you are reading or you have read. Note down the answers. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về cuốn sách bạn đang đọc hoặc bạn đã đọc. Ghi lại các câu trả lời.)

 • A: What are you reading at the moment?
 • B: At this moment? I’m reading “Die Another Day”.
 • A: Who is the main character?
 • B: The main character is James Bond – 007.
 • A: What is he like?
 • B: He is very brave, talented, handsome, intelligent and humorous. He struggled against terrorism and saved the world from the war.

Task 5. Work in groups. Report the results to the group. (Làm việc nhóm. Tường thuật kết quả tới nhóm.)

Bài làm 1:

At the moment, Hung is reading “Die Another Day” – a detective story. The main character is James Bond – 007. He is very brave, talented, handsome, intelligent and humorous. He struggled against terrorism and saved the world from the war.

Dịch:

Bây giờ Hùng đang đọc “Die Another Day” – câu chuyện trinh thám. Nhân vật chính là James Bond – 007. Anh ấy rất dũng cảm, tài năng, đẹp trai, thông minh và hài hước. Anh ấy đã chiến đấu chống lại khủng bố và cứu thế giới thoát khỏi chiến tranh.

Bài làm 2:

At the moment, Huong is reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books. The main character is a young boy, Harry Potter, whose parents are dead and who is trained to be a wizard in a wizard school. He is brave, witty and very kind to other people.

Dịch:

Bây giờ Hương đang đọc “The Chamber of Secrets”, một trong những cuốn sách của bộ quyện Harry Potter.. Nhân vật chính là một cậu bé tên là Harry Potter, bố mẹ của cậu ấy đã chết và cậu được dạy để trở thành phù thủy trong trường học phù thủy. Cậu ấy dũng cảm, hài hước và rất tốt bụng với người khác.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn