Skills 2 Unit 5: Natural Wonders of the World | tiếng Anh 6 mới trang 55

Listening

1. Nick’s family are in the travel agent’s. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose? (Gia đình Nick đang ở trung tâm du lịch. Họ muốn đi nghỉ. Họ đang chọn một nơi từ tờ quảng cáo trên. Họ chọn nơi nào?)

Trả lời: They choose Ha Long Bay.

2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau)

 1. What other places does the travel agent talk about? (Những địa điểm nào mà nhân viên du lịch nói đến?)
 2. What questions does Nick’s mum ask? (Mẹ Nick đã hỏi câu gì?)
 3. What advice does the travel agent give? (Lời khuyên mà nhân viên du lịch đã đưa ra là gì?)
 4. Is Nick happy about the choice? (Nick có vui với lựa chọn đó không?)

Trả lời:

 1. Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.
 2. “Can I see a picture of the hotel in Mui Ne?” and “Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?”.
 3. Mui Ne is cheaper but Ha Long Bay is more interesting.
 4. Yes, he is.

Writing

3. Write a travel guide about a place you know. (Viết một bài hướng dẫn du lịch về một nơi mà bạn biết)

Research (Nghiên cứu)

 • Do you have pictures or can you draw a map of the place? (Bạn có bức ảnh nào hoặc bạn có thể vẽ bản đồ về địa điểm đó không?)
 • What natural wonders are there? (Đó là kỳ quan thiên nhiên nào?)
 • How do they compare to other natural wonders? (Chúng như thế nào so với các kỳ quan khác?)
 • What things can you do there? What things must you do? (Bạn có thể làm gì ở đó? Bạn phải làm gì ở đó?)

Ví dụ

Hanoi is the capital of Vietnam. It is an attractive city which is known as the most important political centre of Vietnam. Hanoi is located in northern region of Vietnam, situated in the Red River delta. As the capital of this country for almost a thousand years, Hanoi is considered one of the main cultural centres of Vietnam. You must visit Sword Lake, One Pillar Pagoda and The Temple of Literature. They’re really famous. Here, there are many places for entertainment activities: traditional theaters, cinemas, karaoke bars, dance clubs,… You must take part in the a water puppet tour, it’s interesting. Many modern shopping centers and megamalls also have been opened in Hanoi, so you can choose and buy anything you need. Many of Vietnam’s most famous dishes, such as pho, banh cuon, cha ca, bun cha, com,…are believed to have originated in Hanoi. They’re delicious. You must try them. 

4. In notes, fill each blank in the network with the information about the place. Then use these notes to write a short paragraph about it. (Trong ghi chú, điền thông tin về nơi đó vào mỗi chỗ trống trong mạng thông tin. Sau đó sử dụng những ghi chú này để viết thành đoạn văn ngắn)

 1. Where is it? – It’s in Seoul City.
 2. How far is it? – Not far from the centre of Seoul.
 3. How can you get there? – By bus or cable car.
 4. What is it like? – It marks the second highest point in Seoul so it’s really tall and beautiful.
 5. What is special about it? – It is a communication and observation tower located on Namsan Mountain. 
 6. What can you do there? – You can visit Namsan Love Locks & Namsan Tower View. 

Draft

Write a draft. (Viết nháp.)

Check

Check your draft. Can you improve it? Have you used superlatives correctly? Have you used must for orders and advice? (Kiểm tra lại nháp. Bạn có thể cải thiện nó không? Bạn sử dụng so sánh nhất đúng hay chưa? Bạn có sử dụng must cho lời đề nghị và lời khuyên không?)

Are your spelling and punctuation correct? (Chính tả của bạn có đúng hay chưa?)

Ví dụ:

The N Seoul Tower, commonly known as the Namsan Tower or Seoul Tower, is a communication and observation tower located on Namsan Mountain in central Seoul, South Korea. It marks the second highest point in Seoul, so it’s really tall and beautiful. Its length is about 236m. Now, it has become one of the representative landmarks and multi-cultural venues in Seoul. To get there, you can take a bus or Namsan cable car. All you have to do is buying a ticket! It’s about 17000 won. In Namsan Tower, you can visit Hanbok Culture Experience Center with many gorgeous cultural dresses and Teddy Bear Gallery with thousands of lovely teddy bears. Namsan Love Locks & Namsan Tower View are famous, too.You also can try some dishes here too. The food’s really good. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa