Skills 2 Unit 11: Our greener world | Tiếng Anh 6 mới trang 55

Skills 2 – Unit 11: Our greener world

Listening

A new president wanted
3Rs Club

 • Are you creative?
 • Do you want our school to be a “green” place?
 • What will you do if you become the president?
 • Raise your voice and become our president!

Dịch:

Tìm chủ tịch mới cho câu lạc bộ
Câu lạc bộ 3Rs

 • Bạn có sáng tạo không?
 • Bạn có muốn trường chúng ta trở thành một nơi “xanh” không?
 • Bạn sẽ làm gi nếu bạn trở thành chủ tịch?
 • Hãy lên tiếng và trở thành chủ tịch của câu lạc bộ chúng tôi!!!

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table. ( Câu lạc bộc 3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau)

Name Mi Nam
Class (1) 6A (5) 6B
Idea 1 Put a (2) recycling bin in every classroom Encourage studentd to use the (6) bus
Idea 2 Buy energy- (3)saving light Have a (7) gardening group
Idea 3 Have (4) old books fairs Organize (8) uniform fairs

Dịch:

Tên Mi Nam
Lớp 6A 6B
Ý tưởng 1 Đặt thùng tái chế ở mỗi lớp Khuyến khích học sinh đi xe buýt
Ý tưởng 2 Mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng Xây dựng nhóm làm vườn
Ý tưởng 3 Tổ chức hội sách cũ Tổ chức hội chợ đồng phục

 

Lời trong băng:

 • Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.
 • Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

2.Tick (√) True (T) or False (F). (Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau)

 1. Mi thinks they can use the club fund to buy light bulbs for classes. (F)
 2. At book fairs, students can swap their new books. (F)
 3. Nam thinks that it will be good if students go to school by bus. (T)
 4. Students can grow vegetables in the school garden. (F)
 5. Used uniforms can be exchanged at uniform fairs. (T)

Dịch:

 1. Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp. (F)
 2.  Ở hội sách, những học sinh có thể trao đổi sách mới của họ. (F)
 3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học sinh đến trường bằng xe buýt. (T)
 4. Các học sinh có thể trồng rau trong vườn của trường. (F)
 5. Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục. (T)

Giải thích:

 • 1. Mi thinks they can use the money from selling  things in recycling bins. (Mi nghĩ họ có thể sử dụng tiền từ việc bán các đồ vật trong thùng tái chế)
 • 2. Nam thinks that it is fun and saves environment (Nam nghĩ nó vui và giúp ích cho môi trường)
 • 4. Students can grow flowers in the school garden (Học sinh có thể trồng hoa trong vườn trường)

Writing

Kĩ năng viết: Từ nối hoặc cụm từ là các liên kết để nối các ý lại với nhau. Có nhiều loại từ nối: Firrstly (đầu tiên), secondly (thứ hai), next (tiếp theo), then (sau đó), finally (cuối cùng),… thường được sử dụng để nói về một chuỗi sự việc

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. 9 Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

 • Name                                                                                          
 • Idea 1
 • Idea 2
 • Idea 3

Hướng dẫn:

 • Tên: Khang
 • Ý kiến 1: Make the 3Rs group in every class (Thành lập nhóm 3R ở mỗi lớp học).
 • Ý kiến 2: Organize the recycling competition every month (Tổ chức cuộc thi tái chế mỗi tháng).
 • Ý kiến 3: Collect the rubbish around the school very week (Thu gom rác xung quanh trường hàng tuần).

4. Write about your classmate’s ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president? (Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?)

 1. His/her name and class
 2. Idea 1 + explanation/examples 
 3. Idea 2 + explanation/examples
 4. Idea 3 + explanation/examples
 5. Will he/she be a good club president?

Dịch:

 1. Tên anh ấy/cô ấy
 2. Ý kiến 1 + giải thích/ví dụ
 3. Ý kiến 2 + giải thích/ví dụ
 4. Ý kiến 3 + giải thích/ví dụ
 5. Cô ấy/anh ấy sẽ là một chủ tích tốt chứ?

Ví dụ:

Khang is a student in class 6A. He thinks we should make the 3Rs club in every class so that every student can have knowledge about 3Rs. Secondly, he think we can organize the recycling competition every month to encourage more students to recycle. Finally, he suggest students collect the rubbish around the school very week in order to make the school greener and cleaner.

Dịch:

Khang là học sinh lớp 6A. Anh ấy nghĩ chúng ta nên thành lập câu lạc bộ 3Rs ở mối lớp để mỗi học sinh có thể có thêm kiến thức về 3Rs. Thứ hai, anh ấy nghĩ chúng ta có thể tổ chức các cuộc thi tái chế để khuyến khích nhiều học sinh tái chế hơn. Cuối cùng, anh ấy gợi ý các học sinh hãy thu lượng rác quanh trường mỗi tuần để làm cho trường học xanh và sạch hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn