Skills 1 Unit 5: Natural Wonders of the World | tiếng Anh 6 mới trang 54

Reading

1. Before you read, look at the pictures below and make predictions about the text. Then read and check your ideas (Trước khi đọc, hãy nhìn vào bức hình bên dưới và dự đoán về đoạn viết. Sau đó đọc và kiểm tra các ý của bạn) 

 1. Where is the passage from? (Đoạn văn có ở đâu?)
 2. What is it about? (Nó nói về điều gì?)
 3. What do you know about the subject? (Bạn biết gì về chủ đề?)

Trả lời:

 1. It’s from a travel magazine.
 2. It’s about famous places in Vietnam.
 3. It’s about two famous landscapes in the North and the Central of Vietnam, Ha Long Bay and Hue city.

Ha Long Bay is in the Quang Ninh Province. It has many islands and caves. The islands are named after things around us! In the bay you can find Rooster and Hen Island (Trong Mai Island) and even Man’ s Head Island (Dau Nguoi Island). You must take a boat ride around the islands – It’s essential! Tuan Chau is the biggest Island in Ha Long Bay. There you can enjoy great Vietnamese seafood. You can watch traditioal dance. You can join exciting activities.
Ha Long Bay is Vietnam’s most beautiful natural wonder.

Hue is the oldest city in central Viet Nam. It’s near Da Nang, but it’s more interesting than Da Nang! It also has the most famous river in central Viet Nam – The perfume River. You should take a trip on the river, and you must visit the Imperial City. There you can find museums, galleries, and temples. It’s Hue’s greatest attraction. But many people travel here just for Cuisine – the food is really good. It’s rainy in Hue, so remember to bring an umbrella!

Dịch:

Vịnh Hạ Long nằm ở Quảng Ninh. Nó có nhiều đào và hang động. Các hòn đảo được đặt tên theo các vật xung quanh chúng ta! Trong vịnh, bạn có thể nhìn thấy hòn Trống Mái, thậm chí là đảo Đầu Người. Bên phải đi thuyền quanh đảo – điều đó rất cần thiết đấy. Tuần Châu là hòn đảo lớn nhất Vịnh Hạ Long. Ở đó bạn có thể ăn nhiều loại hải sản Việt Nam rất tuyệt. Bạn có thể xem múa truyền thống. Bạn có thể tham gia vào những hoạt động thú vị. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của Việt Nam.

 

Huế là thành phố cổ nhất miền Trung Việt Nam. Nó nằm gần Đà Nẵng nhưng nó thú vị hơn Đà Nẵng. Nó có con sông nổi tiếng nhất miền Trung Việt Nam – sông Hương. Bạn nên đi thuyền trên sông Hương và bạn phải đến thăm Hoàng Thành. Tại đó bạn có thể thấy nhiều bảo tàng, các phòng triễn lãm, và đền chùa. Đó là điểm thu hút lớn nhất của Huế. Nhưng nhiều người đến đây chỉ vì ẩm thực – thức ăn thực sự rất ngon. Trời hay mưa ở Huế vì thế nhớ mang theo ô nhé.

Study skills (Kỹ năng học)

Using a dictionary – guessing words in context (Sử dụng từ điển – Đoán từ trong ngữ cảnh)

 • Before you look up a word in a dictionary, try to guess its meaning in its context. (Trước khi tra một từ trong từ điển, hãy cố gắng đoán nghĩa của nó trong ngữ cảnh.)
 • Look at the whole sentence. Also look at the sentences before and after. (Nhìn vào toàn bộ câu. Nhìn vào cả câu trước và câu sau.)
 • Look at the pictures and any other information that may help. (Nhìn vào trsnh và bất kỳ thông tin nào khác mà có thể giúp.)

A: What is a “boat”? (“Boat” là cái gì?)

B: It is transport we can use on water. (Đó là phương tiện chúng ta có thể sử dụng trên mặt nước.)

Boat (n): something that travels on water (Thuyền : vật dụng để đi lại trên mặt nước)

2. Find these words in the passages in 1, then check their meaning. (Tìm những từ này trong đoạn văn ở phần 1, sau đó kiểm tra lại nghĩa của chúng)

 • essential: cần thiết
 • activities: các hoạt động
 • attraction: sự thu hút
 • cuisine: ẩm thực

3. Read the following sentences. Then tick (√) true (T) or false (F) (Đọc các câu sau đây. Sau đó chọn đúng (T) hay sai (F))

 1. In Ha Long Bay, some of the islands look like people or animals. T
 2. Boat rides around the bay are not much fun. F
 3. Ha Long Bay is the number one natural wonder in Viet Nam. T
 4. The Imperial City is an attraction in Da Nang. F
 5. Many people know of the Perfume River. T

4. Now answer the following questions (Bây giờ trả lời các câu hỏi sau)

 1. Where is Ha Long Bay? (Vịnh Hạ Long ở đâu?)
 2. What must you do in the bay? (Bạn phải làm gì khi ở Vịnh?)
 3. Which part of a trip to Hue is more important – a visit to the Imperial City, or a trip on the river? (Phần nào của chuyến đi tới Huế quan trọng hơn cả – thăm Hoàng Thành, hay đi thuyền trên sông?)
 4. Why does the writer say ‘the food in Hue is really good’? (Tại sao tác giả lại nói rằng “Đồ ăn ở Huế thật sự rất ngon?”)

Trả lời:

 1. It’s in Quang Ninh province.
 2. You must take the boat trip around the islands.
 3. A visit to the Imperial City is more important.
 4. Because many people travel there just for food.

Speaking

5. Work in pairs. Make notes about one of the places in the brochure. Use the information in the text and your own ideas. (Làm việc theo cặp. Viết về một trong những nơi trên tờ quảng cáo. Sử dụng thông tin trong phần bài đọc và ý kiến riêng của em)

6. Tell your partner about the place. (Kể cho cộng sự của bạn về nơi đó)

Ha Long Bay Hue
 • It’s in Quang Ninh province.  
 • It has islands and caves.
 • Tuan Chau is the biggest island in Ha Long Bay.
 • The seafood is very good.
 • It’s the oldest city in Central Vietnam.
 • It also has the most famous river in Central Vietnam.
 • You should take a trip on the river.
 • You must visit the Imperial City.

7. Your friends are visiting your town. Think about what they must and mustn’t do while they are there. Role-play the conversation in groups. (Bạn bè sắp đến thăm thành phố của bạn. Nghĩ về việc họ phải làm và không được làm trong khi ở đó. Đóng vai thực hiện bài hội thoại theo nhóm)

 • Things they must do/bring (Đồ vật /Điều mà họ phải mang/làm): walk on the walkway, visit temples, bring sun cream, sun hat, map, mobile phone,…
 • Things they mustn’t do/bring ((Đồ vật /Điều mà họ không phải mang/làm): littering on the public places, bring scissors, helmet, safety lines,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa