Read Unit 7: Saving energy | Tiếng Anh 9 trang 60

READ – UNIT 7: SAVING ENERGY

In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eieht times longer. Therefore consumers can save about US7 to US21 per bulb.

In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The  label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the  same category.

Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth’s resources.

Dịch bài:

Ở các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước không phải là mặt hàng xa xỉ nhưng là nhu yếu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được người tiêu thụ muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.

Đối với hầu hết gia đình ở Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 oắt thông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 số điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần. Do đó, người tiêu dùng có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 đô la cho mỗi bóng.

Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Nhãn nói cho người tiêu dùng biết hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh với các đồ dùng khác cùng loại.

Sau hết, những đổi mới này sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của trái đất.

a) Which of the following is the best summary of the passage.  (Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất cho đoạn văn trên.)

 1. Energy-saving bulbs should be used to save electricity. (Các bóng đèn tiết kiệm năng lượng nên được sử dụng để tiết kiệm điện.)
 2. In Western countries electricity, gas, and water are necessities. (Ở các nước phương Tây điện, khí đốt và nước là nhu yếu phẩm.)
 3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources. (Các nước Bắc Mỹ và Châu Âu đang quan tâm đến việc tiết kiệm tiền bạc và tài nguyên thiên nhiên.)
 4. Labeling schemes help save energy. (Đề án dán nhãn giúp tiết kiệm năng lượng.)

=> Đáp án là phần bôi đậm

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Trả lời các câu hỏi. Viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.)

Giải:

 1. What are Western consumers interested in? (Người tiêu dùng phương Tây quan tâm đến điều gì?)
  => Western consumers are interested in both the quality and money- saving feature of the products. (Người tiêu dùng phương Tây quan tâm đến chất lượng và tính năng tiết kiệm tiền của sản phẩm.)
 2. What can we do to spend less on lighting? (Chúng ta có thể làm gì để chi tiêu ít hơn cho chiếu sáng?)
  => To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs. (Để tiết kiệm cho việc thắp sáng hơn, chúng ta có thể thay thế bóng đèn thông thường bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.)
 3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays 8 dollars for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead. (Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn bình thường và bà phải trả 8 đô la Mỹ cho việc thắp sáng. Bà ấy sẽ trả bao nhiêu nếu bà ấy sử dụng hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng)
  => Mrs Jones will pay only 2 dollars for lighting. (Bà Jones sẽ chỉ phải trả 2 đô la cho việc thắp sáng.)
 4. What is the purpose of the labeling scheme? (Mục đích của kế hoạch ghi nhãn là gì?)
  => The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has. (Kế hoạch ghi nhãn cho người tiêu dùng biết mức độ hiệu quả năng lượng của từng mẫu sản phẩm.)
 5. Why should we save energy? (Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng?) 
  => We should save energy to save money and conserve our natural resources both. (Chúng ta nên tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm cả tiền và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn