Looking back Unit 7: Television | Tiếng Anh 6 mới trang 14

Vocabulary

1. Put the words in the box in the correct columns. Add more words if you can (Đặt các từ trong bảng vào các cột thích hợp. Thêm các từ khác nếu có thể)

People Programmes Kinds of film

newsreader

MC

weathergirl

writer

game show

animals

home and garden

documentary

cartoon

romance

2. Use the words in the box to fill the text below. (Sử dụng các từ trong bảng để điền vào bài viết dưới đây)

TV1 is a _national_ (1) television channel in Viet Nam. It attracts millions of _viewers_(2) because it offers many different interesting programmes. The _7 o’clock news_ (3) tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the world. _Comedies_ (4) bring a lot of laughter and help people_relax_ (5) after a hard working day. The most exciting programmes are_gameshow_ (6). They can be both entertaining and_educational_ (7). Many people work hard every day to produce quality programmes for television. Some of them are programme designers,_writers_(8) and reporters.

Grammar

3. Use a question word to make a suitable question for each answer below. (Sử dụng từ hỏi để đặt câu hỏi phù hợp cho các câu trả lời sau)

 1. _How many_ days a week do you go to class? – I go to class five days a week.
 2. _What_ did you watch on TV last night? – I watched The Red Spotted Squirrel.
 3. _Why_ do you like the Animals programme? – Because I love animals.
 4. _Who_ is your favourite television MC? – I like Minh Phong in The Gift of Music.
 5. _When_ was The Lonely Giraffe made? – I don’t know. But I first watched it on TV last year.

4. Use the conjunction provided to connect the sentences (Sử dụng liên từ đã cho để nối câu)

 1. Ocean Life is on at 7.30. Laughing out Loud will follow, at 8.00. (and) -> Ocean Life is on at 7:30 and Laughing Out Loud is at 8:00.
 2. I have watched The Seven Kitties many times. I like the film so much. (because) -> I have watched The Seven Kitties many times because I like the film so much.
 3. BBC One is a British channel.VTV6 is a Vietnamese channel. (but) -> BBC One is a British channel, but VTV6 is a Vietnamese channel.
 4. Along the Coast is a famous TV series. I have never watched it. (although) -> Although Along the Coast is a famous TV serries, I have never watched it.
 5. I have a lot of homework tonight. I can’t watch Eight Feet Below. (so) -> I have a lot of homework tonight so I can’t watch Eight Feet Below.

Communication

5. Rearrange the order of the sentences to have a complete conversation about a TV programme. (Sắp xếp các câu theo đúng thứ tự để hoàn thành bài hội thoại về một chương trình TV)

 • A: Hey Phong, did you watch the pig race on TV yesterday?
 • B: It’s a sport. Pigs race around a small track. It’s really very funny.
 • C: No. What is it?
 • D: Really? I’ve never seen it. What country is it in?
 • E: Well… When is it on?
 • F: Australia, America … It’s an attraction at many country fairs.
 • G: Discovery channel.
 • H: That sounds interesting. Which channel is it on?
 • I: At 9 o’clock Saturday morning or 10 o’clock Sunday evening.
 • J. Thank you. I’ll watch it.

Trả lời: 1-A, 2-C, 3-B, 4-D, 5-F, 6-H, 7-G, 8-E, 9-I, 10-J

6. Recommend an interesting TV programme to your friends. Make a conversation based on the sample in 5. (Gợi ý một chương trình TV thú vị dành cho bạn bè. Tạo hội thoại dựa vào mẫu phần 5)

 • A: I’m boring. There’s nothing to do.
 • B: How about watching TV?
 • A: I don’t know what to see.
 • B: Hm, you can watch “Gravity Falls”. It’s so interesting.
 • A: Oh, really? What’s it about?
 • B: It’s about Marble and Dipper who are twins and their summer holiday in Gravity Falls town with their uncle. They found a mysterious book about the town and they decide to discover all the mysteries there.
 • A: Wow, fantastic! Which channel is it on?
 • B: Disney channel. 
 • A: When is it on?
 • B: 11 o’ clock Saturday and Sunday morning.
 • A: Thank you. I will watch it.
Finished! Now you can… √√ √√√
 • use words related to television
 • use question words
 • use conjunctions to connect words and clauses
 • talk about television inside and outside of Viet Nam
     

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Cách Nấu Bánh Đa Bò Nhừ Hải Phòng, 10 Món Ngon Hải Phòng Nhất Định Phải Thử
Cách Nấu Bánh Đa Bò Nhừ Hải Phòng, 10 Món Ngon Hải Phòng Nhất Định Phải Thử
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Hướng Dẫn: 6 Cách Nấu Bò Kho Bằng Thịt Heo, Cách Nấu Bò Kho Ngon Đúng Điệu Chấm Bánh Mì Chuẩn
Hướng Dẫn: 6 Cách Nấu Bò Kho Bằng Thịt Heo, Cách Nấu Bò Kho Ngon Đúng Điệu Chấm Bánh Mì Chuẩn
Giải GDQP- AN 11 bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Tip Phối Đồ Với Giày Mlb Cho Nam Nữ Cực Chất, Beecost Mua Thông Minh
Tip Phối Đồ Với Giày Mlb Cho Nam Nữ Cực Chất, Beecost Mua Thông Minh
Cách Nấu Cháo Bằng Nồi Nấu Chậm Qua Đêm, Bí Quyết Nấu Cháo Cho Bé Cực Nhàn Vẫn Ngon
Cách Nấu Cháo Bằng Nồi Nấu Chậm Qua Đêm, Bí Quyết Nấu Cháo Cho Bé Cực Nhàn Vẫn Ngon
Cách Nấu Cháo Đu Đủ Cho Bé Ăn Đu Đủ Chín, Cháo Đu Đủ Nấu Thịt Và Trứng Gà Cho Bé
Cách Nấu Cháo Đu Đủ Cho Bé Ăn Đu Đủ Chín, Cháo Đu Đủ Nấu Thịt Và Trứng Gà Cho Bé
Cách Nấu Xôi Bằng Nồi Cơm Điện Tử Toshiba, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Toshiba
Cách Nấu Xôi Bằng Nồi Cơm Điện Tử Toshiba, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Toshiba
Cách Nấu Xương Chó Với Chuối Xanh Ăn Nhanh Kẻo Hết, Công Thức Cách Làm Thịt Chó Nấu Củ Chuối
Cách Nấu Xương Chó Với Chuối Xanh Ăn Nhanh Kẻo Hết, Công Thức Cách Làm Thịt Chó Nấu Củ Chuối
Cách Làm Mỡ Hành Ăn Chuối Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn, Món Chuối Già Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn
Cách Làm Mỡ Hành Ăn Chuối Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn, Món Chuối Già Nấu Chấm Muối Ớt Món Ăn