Listen Unit 7: Saving Energy | Tiếng Anh 9 trang 60

LISTEN – UNIT 7: SAVING ENERGY

a) Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check (x) the boxes and correct the false statements. (Nghe tin tức về năng lượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu (x) vào khung và sửa các câu sai.)

Giải:

 

T

F

1. Solar energy can be cheap and clean. (Năng lượng mặt trời rẻ và sạch)

 x

 

2. Most of our electricity now comes from nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu sinh ra từ năng lượng hạt nhân)

 

 x

3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population. (Năng lượng mặt trời đến trái đất không thể cung cấp đủ năng lượng cho dân số toàn cầu)

 

 x

4. Solar energy can be used on cloudy days. (Năng lượng mặt trời có thể được sử dụng vào những ngày có mây)

 x

 

5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. (Mọi tòa nhà ở Thụy điển sẽ đều được làm nóng bởi năng lượng mặt trời vào năm 2050)

 

 x

Sửa câu sai:

2. Most of our electricity now comes from nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu sinh ra từ năng lượng hạt nhân)
=> Most of our electricity now comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu sinh ra từ việc sử dụng than đá, khí ga, dầu hoặc năng lượng hạt nhân)
3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population. Năng lượng mặt trời đến trái đất không thể cung cấp đủ năng lượng cho dân số toàn cầu)
=> One percent of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population. (Một phần tram năng lượng mặt trời đến được trái đất thì cũng đủ đề cung cấp năng lượng cho toàn bộ dân số.)
5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. (Mọi tòa nhà ở Thụy điển sẽ đều được làm nóng bởi năng lượng mặt trời vào năm 2050)
=> All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015. (Mọi tòa nhà ở Thụy điển sẽ đều được làm nóng bởi năng lượng mặt trời vào năm 2015.)

2. Listen again and fill in each blank with one word you hear. (Nghe lại lần nữa và điền vào chỗ trống một từ mà bạn nghe được.)

Giải:

  1. The sun can be an effective source of power. (Mặt trời có thể là một nguồn năng lượng hiệu quả.)
  2. Solar enorgy doesn’t cause pollution. (Năng lượng mặt trời không gây ô nhiễm.)
  3. A lot of countries in the world are already using solar energy. (Rất nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng năng lượng mặt trời.)
  4. It is possible to store solar energy for a number of days. (Có thể lưu trữ năng lượng mặt trời cho nhiều ngày)
  5. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the sun. (Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà để nhận năng lượng từ mặt trời.)
  6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas and oil. (Chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời thay vì than đá, khí đốt và dầu.)

Audio scripts:

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. 

Dịch:

Bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng giá rẻ, sạch và hiệu quả không gây ô nhiễm hoặc lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên? Hãy nhìn xa hơn vào năng lượng mặt trời từ mặt trời của chúng ta. Hiện nay, phần lớn điện năng của chúng ta là từ việc sử dụng than đá, dầu khí, dầu lửa hoặc điện hạt nhân. Năng lượng này có thể được cung cấp bởi mặt trời. Một phần trăm của năng lượng mặt trời đến Trái đất là đủ để cung cấp điện cho toàn bộ dân số. Nhiều quốc gia đã sử dụng năng lượng mặt trời. Các tấm pin mặt trời được đặt trên mái nhà và năng lượng của mặt trời được sử dụng để làm nóng nước. Năng lượng có thể được lưu trữ trong nhiều ngày, do đó, vào những ngày nhiều mây bạn cũng có thể sử dụng năng lượng mặt trời. Thụy Điển có một chương trình năng lượng mặt trời tiên tiến. Ở đó, tất cả các tòa nhà sẽ được sưởi bởi năng lượng mặt trời và ô tô sẽ sử dụng năng lượng mặt trời thay cho khí ga vào năm 2015.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn