Language focus Unit 6: The young pioneers club | Tiếng Anh 8 trang 60

LANGUAGE FOCUS – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program. (Cùng với bạn học, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động cùa Y & Y Spring.)

Giải:

1.

 • When do they plant and water trees along streets? (Khi nào họ trồng cây và cây nước dọc đường phố?)
  => On February 2. (Vào ngày 2 tháng 2.)
 • Where do they plant and water trees along the streets? (Họ trồng cây và tưới nước chocây cối ở đâu?)
  => On the City center streets. (Ở trên các phố trung tâm thành phố)
 • What time do they start and finish work? (Họ bắt đầu và kết thúc công việc vào lúc mấy giờ?)
  => They start at 7 am and finish at 10 am. (Họ bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ sáng.)
 • When do they help the elderly and street children? (Khi nào họ giúp đỡ người già và trẻ em đường phố?)
  => On March 26. (Vào ngày 26 tháng 3.)

2.

 • Where do they help the elderly and sfreet children? (Họ giúp đỡ những người già và trẻ thơ ở đâu?)
  => At the City rest home and orphanage. (Ở nhà nghỉ và trại trẻ mồ côi thành phố.)
 • What time do they start and finish work? (Họ bắt đầu và kết thúc công việc vào lúc mấy giờ?)
  => They start at 7 am and finish at 4 pm. (Họ bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều.)

3.

 • When do they have big gathering to support cultural-sport programs? (Khi nào họ tập hợp lớn để hỗ trợ các chương trình văn hoá-thể thao?)
  => On April 15. (Vào ngày 15 tháng 4.)
 • Where do they have big gathering to support cultural-sport programs? (Họ tụ tập ở đâu để hỗ trợ các chương trình văn hoá-thể thao?)
  => In the Central stadium. (Ở sân vận động trung tâm.)
 • What time do they start and finish work? (Họ bắt đầu và kết thúc công việc vào lúc mấy giờ?)
  => They start at 5 pm and finish at 9 pm. (Họ bắt đầu lúc 5 giờ chiều và kết thúc vào lúc 9 giờ tối.)

2. Work with a partner. (Cùng với bạn học)

a)  Look at the table. Talk about our friends’ hobbies. (Nhìn vào bảng. Nói về sở thích của bạn học.)

Giải:

 • A: Ba loves playing soccer, but he doesn’t like washing up. (Ba thích chơi bóng đá, nhưng anh ấy không thích rửa tay.)
 • B: Lan doesn’t like playing soccer and she doesn’t like washing up. either. (Lan không thích chơi bóng đá và cô ấy cũng không thích rửa tay.)
 • A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music. (Ba ghét nấu ăn, nhưng anh thích biểu diễn nhạc.)
 • B: Lan likes cooking meals and she likes performing music. (Lan thích nấu ăn và cô ấy thích biểu diễn nhạc.)
 • A: Ba doesn’t like gardening and Lan doesn’t, either. (Ba không thích làm vườn và Lan cũng vậy.)
 • B: Ba likes gathering broken glasses and Lan does, too. (Ba thích thu gom kính vỡ và Lan cũng vậy.)
 • A: Ba likes watching TV and he loves camping, too. (Ba thích xem TV và anh ấy cũng thích cắm trại.)
 • B: Lan loves watching TV and she likes camping, too. (Lan thích xem TV và cô ấy cũng thích cắm trại.)
 • A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homework. (Ba không thích chơi cầu lông, nhưng anh ấy thích làm bài tập về nhà.)
 • B: Lan doesn’t like playing badminton and she hates doing homework. (Lan không thích chơi cầu lông và cô ấy ghét làm bài tập về nhà.)

b. Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner. (Hãy chép bảng trên vào vở bài tập của bạn rồi hoàn thành nó bằng những thông tin vê bản thân bạn, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi vói bạn học.)

Giải:

1)

 • A: Do you like playing soccer?
 • B: No. I hate it. What about you?
 • A: Yes. I love playing soccer.

2)

 • A: Do you like washing up?
 • B: Yes. I love it. What about you?
 • A: No. I hate it.

3)

 • A: Do you like cooking meals?
 • B: No. I hate it. What about you?
 • A: Yes. I love cooking.

4)

 • A: Do you like performing music?
 • B: Yes. I love it. What about you?
 • A: No. I hate it.

5)

 • A; Do you like doing gardening?
 • B: No. I hate it. What about you?
 • A; Yes. I love gardenina.

6)

 • A: Do you like gathering broken glasses.
 • B: No. 1 hate it. What about you?
 • A: Yes. I love gathering broken glasses.

3. Work with a parner. (Cùng với bạn học)

a. Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner. (Sử dụng các cách diexn đạt trong ô để hỏi nhờ sự giúp đỡ. Sau đó luyện tập đoạn hội thoại với bạn học.)

Giải:

A:

 • Woman: Can/ Could you help me. please?
 • Man: Yes, certainly.
 • Woman: Can you buy a ticket?

B:

 • Old woman: Could you do me a favor?
 • Boy: What can I do for you?
 • Old woman: Can you take me across the road?

C:

 • Boy:  I need a favor.
 • Girl:  How can I help?
 • Boy:  Could you help me with this math problem?

D:

 • Grandpa: Can you help me, please?
 • Niece: Yes. Of course.
 • Grandpa: Can you water the flowers in the garden?

b. Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner. (Hãy dùng các diễn đạt cho trong khung ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói vói bạn học)

Giải:

1.

 • A: May I help you?
 • B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

2.

 • A: Do you need any help?
 • B: No. Thank you. I’m Fme.

3.  

 • A: Oh. This bag is heavy.
 • B: Let me help you.
 • A: Yes. That’s very kind of you.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Trắc nghiệm công dân 9 bài 3: Dân chủ và kỉ luật
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Trắc nghiệm sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật
Giải GDQP- AN 11 bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó | ngữ văn lớp 10
Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi | Văn 8
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao