Language focus Unit 6: Future Jobs Công việc tương lai | Tiếng Anh 12(Trang 69 – 71 SGK)

I. Từ vựng

 • usual  [‘ju:ʒl] (adj): bình thường ≠ unusualadv)lạ, khác thường
 • fog  [fɔg] (n): sương mù
 • to descend [di’send] (v): đi xuống
 • to import [‘impɔ:t] (v): nhập khẩu ≠ to export v): xuất khẩu
 • arrow [‘ærou] (n): mũi tên
 • to recover  [ri:’kʌvə] (v): bình phục, khỏi bệnh, vượt qua
 • to be injured [‘indʒəd]: bị thương

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • to turn off the lights: tắt đèn ≠ to turn on the lights: mở đèn
 • to go out for a meal: đi ra ngòai dùng bữa
 • to fall off: rơi xuống
 • to get on: lên, trèo lên
 • Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh: Xem hướng dẫn tại đây

III. Hướng dẫn giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

Conjuntions

(Từ nối)

Weak form

(Âm yếu)

Strong form

(Âm mạnh)

And

/ən/ – /ənd/

/ænd/

But

/bət/

/bʌt/

That

/ðət/

/ðæt/

Preposition

(Giới từ)

Weak form

(Âm yếu)

Strong form

(Âm mạnh)

At

/ ət/

/ æt/

From

/ frəm/

/ frɒm/

Of

/ əv/

/ɒv/

To

/tə/

/tu:/

For

/ fə/

/ fɔ:/

Pratice reading these sentences:

 • 1. What are you looking at (bạn đang nhìn gì vậy?)
 • 2. I want to go but I don’t know when (Tôi muốn đi nhưng không biết là khi nào)
 • 3. She bought a book and two pens (Cô ấy đã mua một quyển sách và hai cái bút
 • 4. Thanks for coming (Cảm ơn vì đã tới)
 • 5. Where is it from? (Nó đến từ đâu?)
 • 6. I’m from Hanoi (Tôi đến từ Hà Nội)
 • 7. She is the one I’m font of (Cô ấy là người tôi thích)
 • 8. First of all, I want to thank you for coming (Trước hết, tôi muốn cảm ơn bạn vì đã đến)
 • 9. The letter was to him, not from him (Bức thư là gửi cho anh ấy, không phải từ anh ấy)
 • 10. I want to ask you a question. (Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi)

2. Grammar:

Exercise 1: Add who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences. (Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn chỉnh các câu sau.)

 • 1. There is one person to……whom……I owe more than I can say.
 • 2. It was the kind of accident for……which…..nobody was really to blame.
 • 3. ……Whoever…..leaves last should turn off the lights.
 • 4. Mary was late yesterday,……which……was unusual for her.
 • 5. At 6.00 pm,……which….was an hour before the plane was due, thick fog descended.
 • 6. I don’t know…who…told you that, but they were wrong.
 • 7. Mrs Brown was the first owner…whose…..dog won three prizes in the same show.
 • 8. I’ve just spoken to Sally,……who…..sends you her love.
 • 9. On Sunday,…which….was my birthday, we went out for a meal.
 • 10. The success of a shared holidav depends on ……whom…… you share it with.

Exercise 2: Join the following sentences in two ways. (Kết hợp những câu sau theo hai cách.)

 • 1. I read a book. It was writen by a friend of mine

I read a book that was written by a friend of mine.

I read a book written by a friend of mine.

 • 2. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in a box

A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

 • 3. In the street there were several people. They were waiting for the shop to open.

In the street there were several people who were waiting for the shop to open.

In the street, there were several people waiting for the shop to open.

 • 4. Britain imports many cars. They were made in Japan.

Britain imports many cars which were made in Japan,

British imports many cars made in Japan.

 • 5. There are a lot of people in your office. They want to talk to you

In your office there are a lot of people who want to talk to you.

In your office there are a lot of people wanting to talk to you.

 • 6. The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow

The cowboy who had been wounded by an arrow fell off his horse,

The cowboy wounded by an arrow fell of his horse.

 • 7. Most of the people recovered quickly. They were injured in the crash

Most of the people who were injured in the crash recovered quickly,

Most of the people injured in the crash recovered quickly.

 • 8.John looked anxiously ai his watch. He wished he hadn’t come to the party

John, who wished he hadn’t come to the party, looked anxiously to his watch,

John, wishing he hadn’t come to the party, looked anxiously to his watch.

 • 9. The children were playing foodball I the schoolyard. They were my students.

The children who were plavina foootball in the schoolyard were my students,

The children playing football in the schoolyard were my students.

 • 10. Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country.

Vietnam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country,

 Vietnam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
Hot 6 Cách Phối Đồ Cho Tuổi 17 Tuổi Cực Chất, Cách Phối Đồ Cho Tuổi Teen Siêu Dễ Thương
Hot 6 Cách Phối Đồ Cho Tuổi 17 Tuổi Cực Chất, Cách Phối Đồ Cho Tuổi Teen Siêu Dễ Thương
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao