Học phí ngành Quản trị Du lịch

Vậy học phí ngành Du lịch – Khách sạn tại các trường Đại học ở Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng,…năm 2020 như thế nào, các bạn hãy tham khảo bài viết tổng hợp học phí tại một số trường dưới đây.

* Học phí ngành Du lịch – Khác sạn năm 2020 tại một số trường cụ thể như sau:

STT Tên trường Học phí 2020-2021
1 Đại học Kinh tế quốc dân 14 – 19 triệu/năm
2 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 270 ngàn/Tín chỉ (11,7 triệu/năm)
3 Đại học Thương mại 15,75 triệu / năm hệ Đại trà, 30 triệu/năm hệ CLC
4 Đại học Hà Nội 480 ngàn/tín chỉ hệ thường; 1,3 triệu đồng/tín chỉ hệ CLC
5 Đại học Công nghiệp Hà Nội 17,5 triệu đồng/năm
6 Đại học Văn hóa Hà Nội 247,2 ngàn/tín chỉ
7 Đại học Công nghiệp Hà Nội 17,5 triệu đồng, năm
8 Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) 16,5 – 19,5 triệu đồng/năm
9 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) 204 ngàn/tín chỉ (~10 triệu/năm)
10 Đại học Tài chính – Marketing 22 – 36,3 triệu đồng/năm
11 Đại học Tôn Đức Thắng 16,5 – 26,4 triệu đồng/năm
12 Đại học Văn hóa TP HCM 11,7 triệu đồng/năm
13 Đại học Kinh tế TP HCM 20,5 triệu đồng/năm
14 Đại học Thăng Long (Hà Nội)  24 triệu đồng/năm
15 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Hà Nội) 12 triệu/năm
16 Đại học Phương Đông (Hà Nội) 345 ngàn /tín chỉ (19 triệu/năm)
17 Đại học Đại Nam (Hà Nội) 20 triệu/năm
18 Đại học Văn Lang (TP HCM) 18,5 triệu/năm
19 Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) 34,55 triệu/năm (2019)

* Học phí ngành Du lịch, Khách sạn tại các trường công lập

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2020

Trường tuyển sinh Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với chỉ tiêu lần lượt là 60 và 120 sinh viên. Điểm trúng tuyển hai ngành này năm 2019 dao động 24,85-25,4.

Năm học 2020-2021, học phí ngành Du lịch – Khách sạn từ 14 đến 19 triệu đồng, không tăng so với năm 2019. Nếu nộp theo tháng, mức thu bằng 1/10 học phí cả năm.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường tuyển sinh ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn với chỉ tiêu lần lượt là 90 và 75 sinh viên, điểm trúng tuyển năm 2019 dao động 19,4-24,25 theo từng tổ hợp xét tuyển.

Hai ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn có cùng mức học phí 11,7 triệu động một năm, tương đương 270.000 một tín chỉ, cao hơn các ngành đào tạo chuẩn khác gần hai triệu đồng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Thương mại

Năm học 2020-2021, ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tuyển 250 và 150 sinh viên. Năm 2019, điểm trúng tuyển năm ngoái của hai ngành này là 23 và 23,2.

Học phí chương trình đại trà là 15,75 triệu đồng một năm, không tăng so với năm ngoái. Học phí chương trình chất lượng cao là hơn 30 triệu đồng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Hà Nội

Trường tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) gồm hệ thường và chất lượng cao, chỉ tiêu lần lượt là 100 và 50 sinh viên. Ngoài ra, Đại học Hà Nội còn liên kết với Đại học IMC Krems (Áo), đào tạo ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành, tuyển 60 sinh viên. Năm ngoái, điểm trúng tuyển của ngành này là 32,2, trong đó tiếng Anh nhân đôi.

Năm 2020, học phí là 480.000 đồng/tín chỉ với hệ thường, hệ chất lượng cao là 1,3 triệu đồng/tín chỉ. Học phí các chương trình liên kết với nước ngoài được xét theo quy định riêng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn với chỉ tiêu lần lượt là 180, 120 sinh viên tại ba tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh). Điểm trúng tuyển năm ngoái của hai ngành là 20,02 và 20,85.

Học phí các chương trình đào tạo chính quy năm học 2020-2021 là 17,5 triệu đồng, năm tiếp theo tăng không quá 10%.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường đào tạo hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (150 sinh viên), Du lịch gồm các chuyên ngành Văn hóa du lịch (200); Lữ hành, hướng dẫn du lịch (110), Hướng dẫn du lịch quốc tế (110). Điểm trúng tuyển các ngành này từ 21 đến 26 tùy từng tổ hợp xét tuyển.

Trường áp dụng học phí theo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021, học phí đối với sinh viên đại học chính quy là 247.200 đồng một tín chỉ.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ba ngành thuộc nhóm Du lịch – Khách sạn của trường gồm Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, lần lượt tuyển 140, 180 và 120 sinh viên. Năm ngoái, điểm trúng tuyển của ba ngành này từ 20,2 đến 22,25.

Học phí trung bình các chương trình đào tạo chính quy năm học 2020-2021 của Đại học Công nghiệp là 17,5 triệu đồng, năm sau tăng không quá 10%.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)

Trường tuyển 181 sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị sự kiện), 170 em ngành Quản trị khách sạn. Điểm chuẩn hai ngành này là 22,25 và 23.

Năm học 2020-2021, học phí chuyên ngành Quản trị sự kiện là 16,5 triệu đồng, còn lại 19,5 triệu đồng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM)

Năm nay, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tuyển 105 sinh viên tại ba tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Văn, Toán, tiếng Anh), và D14 (Văn, Sử, tiếng Anh). Năm 2019, ngành này lấy điểm chuẩn 25,5 – cao nhất trong 39 ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

Học phí hệ đại trà của trường là 204.000 đồng một tín chỉ, khoảng 10 triệu đồng mỗi năm học. Mức học phí này có thể tăng tối đa 10% một năm.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020  Đại học Tài chính – Marketing

Trường đào tạo ba ngành thuộc nhóm Du lịch – khách sạn gồm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị lữ hành, Quản trị tổ chức sự kiện), Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn chất lượng cao, tuyển tổng 470 sinh viên. Năm ngoái, điểm trúng tuyển ba ngành lần lượt là 21,67, 22,3 và 17,8.

Năm nay, học phí một năm ngành Quản trị khách sạn, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành là 22 triệu đồng, Quản lý khách sạn chất lượng cao 36,3 triệu đồng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Tôn Đức Thắng

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn tuyển 80 sinh viên chương trình tiêu chuẩn, 140 chương trình chất lượng cao và 40 cho chương trình học bằng tiếng Anh. Điểm chuẩn năm 2019 của ngành này từ 24-32,5.

Ngành Việt Nam học gồm hai chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Du lịch và Quản lý du lịch, tuyển 190 sinh viên. Riêng chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch tuyển thêm 140 sinh viên hệ chất lượng cao, 20 em học chương trình bằng tiếng Anh. Năm ngoái, điểm trúng tuyển ngành Việt Nam học dao động 25,25-31.

Năm 2020-2021, học phí một năm của chương trình tiêu chuẩn trung bình 18,5 triệu đồng, chất lượng cao 16,5 triệu đồng, học bằng tiếng Anh 26,4 triệu đồng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Văn hóa TP.HCM

Trường đào tạo ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với hai chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị du lịch, tổng 150 chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển năm 2019 lần lượt là 20 và 21,25.

Trường thu học phí theo tín chỉ. Học phí một năm đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo về du lịch là 11,7 triệu đồng, cao hơn các ngành khác gần 2 triệu đồng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành quản trị lữ hành), Quản trị khách sạn (gồm hai chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí). Tổng chỉ tiêu của hai ngành là 300. Năm ngoái, điểm chuẩn của hai ngành này dao động 23,9-24,4.

Trường thu học phí theo tín chỉ, trung bình một năm khoảng 20,5 triệu đồng đối với chương trình đào tạo đại trà.

* Học phí ngành Du lịch, Khách sạn tại một số trường tư thục

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Thăng Long (Hà Nội) 

Đại học Thăng Long đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tuyển 350 chỉ tiêu xét tuyển theo năm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, tiếng Anh), D03 (Toán, Văn, tiếng Pháp) và D04 (Toán, Văn, tiếng Trung).

Học phí năm 2020 của ngành này là 24 triệu đồng.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Hà Nội)

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường tuyển 200 sinh viên tại các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A07 (Toán, Sử, Địa), C00 (Văn, Sử, Địa), D66 (Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh).

Học phí của ngành này là 12 triệu động một năm, không tăng so với năm ngoái.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Phương Đông (Hà Nội)

Trường đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch). Trường thu học phí theo tín chỉ, mức 345.000 đồng một tín chỉ.

Học phí trung bình một năm khối ngành Ngôn ngữ, Kỹ thuật công nghệ là 19 triệu đồng. Học phí năm tiếp theo tăng không quá 10%.

* Học phí ngành Du lịch, khách sạn năm 2020 Đại học Đại Nam (Hà Nội)

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường tuyển 250 sinh viên xét tuyển theo bốn tổ hợp A07, A08, C00 và D01.

Học phí năm học 2020-2021 là 20 triệu đồng, nằm ở ngưỡng trung bình so với mức cao nhất 65 triệu đồng.

* Đại học Văn Lang (TP.HCM)

Trường tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn theo bốn tổ hợp A00, A01, D01 và D03.

Học phí năm 2020 của hai ngành này khoảng 18,5 triệu đồng.

* Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM)

Trường đào tạo ngành Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Trường chưa thông báo mức học phí năm nay trên website. Năm 2019, học phí các ngành này là 34,55 triệu đồng.

Để biết thông tin chi tiết các bạn học sinh và quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp trường Đại học mà mình quan tâm hoặc truy cập website của các trường ĐH này.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Toán học

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách