Học phí Các trường ĐH Kinh tế (ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế) năm 2020

Mức học phí của một số trường Đại học đào tạo khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng năm 2020-2021 ở Hà Nội, Tp.HCM, Huế và Đà Nẵng cụ thể như sau:Tên trường  Học phí (dự kiến) 2020 (VNĐ) Chỉ tiêu tuyển sinh 2020
ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 9,8-46,3 triệu/năm 2100
ĐH Kinh tế TP.HCM 18,5-40 triệu/năm 5800
ĐH Ngân hàng TP.HCM 4,4-39,5 triệu/kỳ 3250
ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM 30 triệu/kỳ 2790
ĐH Kinh tế quốc dân 14-80 triệu/năm 5800
ĐH Ngoại thương 18,5-60 triệu/năm 3990
ĐH Thương mại 15,7-30,4 triệu/năm 4300
ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) 35 triệu/năm 1200
Học viện Ngân hàng 9,8 triệu/năm ~3.000 (Hà Nội), 300 (Bắc Ninh), 300 (Phú Yên)
Học viện Tài chính 12-45 triệu/năm 4200
ĐH Tài chính – Marketing 18,5-36,3 triệu/năm 4500
ĐH Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) 12,5-19,5 triệu/năm 3400
ĐH Kinh tế (Đại học Huế) 1800

 Ghi chú: Bảng trên chỉ mức dao động học phí các chương trình đại trà, chất lượng cao hoặc tiên tiến (nếu có) của các trường.

* Học phí một số trường Đại học đào tạo khối ngành Kinh tế ở Tp.HCM

* Học phí năm 2020 Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Trường ĐH Kinh tế – Luật tuyển 2.100 chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển vào trường năm ngoái ở mức từ 20,4-25,7 điểm.

Học phí chương trình đại trà trung bình 9,8 triệu đồng/năm, chương trình chất lượng cao và tăng cường tiếng Pháp là 27,8 triệu đồng/năm và chất lượng cao bằng tiếng Anh 46,3 triệu đồng/năm. Với chương trình liên kết quốc tế tuỳ vào từng trường liên kết, trong khoảng từ 268 đến 275 triệu đồng/toàn khoá.

* Học phí năm 2020 Đại học Kinh tế TP.HCM 

Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tuyển 5.500 chỉ tiêu tại TP.HCM với hai chương trình là đại trà, chất lượng cao và 300 chỉ tiêu ở phân hiệu Vĩnh Long. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2019 cao nhất 25,1 điểm.

Hiện trường chưa công bố mức học phí cụ thể, nhưng so với năm học trước, học phí từ 32 đến 40 triệu đồng/năm đối với chương trình chất lượng cao. Với chương trình đại trà, sinh viên đóng khoảng 18,5 triệu đồng/năm. Sinh viên chương trình đại trà tại phân hiệu Vĩnh Long đóng mức học phí bằng 80% so với sinh viên học tại TP.HCM.

* Học phí năm 2020 Đại học Ngân hàng TP.HCM

Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM tuyển 3.250 chỉ tiêu cho ba chương trình đào tạo gồm chất lượng cao, quốc tế song bằng và chương trình chuẩn. Năm 2019, điểm chuẩn vào trường từ 20,15 đến 22,8 điểm.

Học phí chương trình chuẩn áp dụng với năm 2019-2020 hơn 4,4 triệu đồng/học kỳ, chất lượng cao là 16 triệu đồng/kỳ. Chương trình quốc tế song bằng chia theo kỳ từ 20 đến 39,5 triệu đồng/kỳ.

* Học phí năm 2020 Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM

Năm 2019, điểm trúng tuyển vào trường Kinh tế – Tài chính là từ 17 đến 21 điểm.

Trường thu học phí theo tín chỉ và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ. Theo đó, với 8 học kỳ, sinh viên phải đóng bình quân 30 triệu đồng/học kỳ. Mức này đã bao gồm 7 cấp độ tiếng Anh.

Mức học phí này sẽ ổn định trong năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo, nhưng không quá 6% một năm.

* Học phí năm 2020 Đại học Tài chính – Marketing

Trường ĐH Tài chính – Marketing tuyển 4.500 chỉ tiêu, trong đó chương trình đại trà là 2.280, chất lượng cao 1.400, quốc tế 120 em và chương trình đào tạo đặc thù là 700 em. Điểm trúng tuyển vào trường năm 2019 là từ 18,8 đến 24,5 điểm.

Học phí năm học 2020-2021 đối với chương trình đại trà 18,5 triệu đồng/năm, chất lượng cao 36,3 triệu đồng/năm, chương trình đặc thù từ 19,5 đến 22 triệu đồng/năm và chương trình quốc tế 55 triệu đồng/năm.

* Học phí một số trường Đại học đào tạo khối ngành Kinh tế ở Hà Nội

* Học phí năm 2020 Đại học Ngoại thương

Trường ĐH Ngoại Thương tuyển 3.990 sinh viên cho ba cơ sở ở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Trong đó, trường dành 1.955 chỉ tiêu tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, còn lại là xét chứng chỉ và tuyển thẳng. Năm 2019, điểm trúng tuyển Đại học Ngoại thương cao nhất là 26,25 điểm.

Học phí dự kiến năm học 2020-2021 với chương trình đại trà là 18,5 triệu đồng/năm. Các chương trình chất lượng cao, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản, Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, học phí dự kiến là 40 triệu đồng/năm. Cao nhất là học phí chương trình tiên tiến 60 triệu đồng/năm.

Trường cũng thông báo mức học phí dự kiến được điều chỉnh hàng năm không quá 10%.

* Học phí năm 2020 Đại học Kinh tế quốc dân

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 5.800 sinh viên, trong đó 3.480 em sẽ được tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (60%).

Năm 2019, điểm chuẩn vào trường từ 21,5 đến 26,15 đối với các ngành tính điểm theo thang 30. Các ngành lấy điểm theo thang 40 đều lấy trên 31 điểm.

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2020-2021 từ 14 đến 19 triệu đồng/năm. Học phí các chương trình tiên tiến, chất lượng cao hoặc học bằng tiếng Anh là 40-80 triệu đồng/năm.

* Học phí năm 2020 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)

ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 1.200 chỉ tiêu hệ đại học chính quy theo chương trình đào tạo chất lượng cao, trong đó 1.100 chỉ tiêu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét đầu vào. Học phí hệ này là 3,5 triệu đồng một tháng, tương ứng 35 triệu đồng một năm.

Ngoài ra, trường tuyển 100 sinh viên chương trình liên kết quốc tế, do Đại học Troy (Mỹ) cấp bằng, với mức học phí 11.979 USD/khóa (khoảng 280 triệu đồng).

Năm trước, điểm chuẩn vào trường từ 23,45 đến 31,06 tính theo thang 40. Riêng ngành Kinh tế phát triển tính theo thang 30, lấy 23,5 điểm.

* Học phí năm 2020 Đại học Thương mại

Trường ĐH Thương mại tuyển 4.300 chỉ tiêu ở ba chương trình đại trà, chất lượng cao và chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù. Điểm chuẩn vào trường năm trước từ 20,5 đến 23,7 điểm.

Học phí Đại học Thương mại năm 2020-2021 không tăng so với năm trước. Theo đó, học phí chương trình đại trà hơn 15,7 triệu đồng/năm, chương trình chất lượng cao hơn 30,4 triệu và chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù là 18,9 triệu đồng/năm.

* Học phí năm 2020 Học viện Tài chính

Học viện Tài chính tuyển 4.200 chỉ tiêu. Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019 từ 21,25 đến 23,55 điểm; ngành Ngôn ngữ Anh lấy 29,82 theo thang 40 điểm.

Mức học phí chương trình chuẩn năm nay dự kiến là 12 triệu đồng/năm. Từ năm 2021-2022 học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định của Nhà nước nhưng không vượt quá 16 triệu đồng.

Học phí đối với chương trình chất lượng cao 45 triệu/năm. Học phí các chương trình đào tạo liên kết đại học nước ngoài có mức từ 52 đến 192,5 triệu đồng/năm.

* Học phí năm 2020 Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng tuyển gần 3.000 chỉ tiêu cho cơ sở ở Hà Nội. Học phí hệ chính quy là 9,8 triệu đồng cho năm học 2020-2021.

Với chương trình liên kết với Đại học thành phố Seattle – CityU (Mỹ) sẽ đóng học phí từ 120 đến 160 triệu đồng/toàn khoá học tuỳ vào lựa chọn của sinh viên. Tương tự, sinh viên học chương trình liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh đóng 175 triệu đồng cho ba năm đầu và học phí năm cuối khoảng 140 triệu đồng.

Ngoài ra, Học viện Ngân hàng còn tuyển 300 sinh viên ở phân viện Phú Yên và 300 sinh viên ở phân viện Bắc Ninh. Học phí là 9,8 triệu đồng một năm.

Điểm chuẩn trường này năm trước từ 21,5 đến 24,75 điểm.

* Học phí một số Trường Đại học Kinh tế ở Miền Trung (Đà Nẵng, Huế)

* Học phí năm 2020 Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)

Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tuyển 3.400 sinh viên. Học phí sẽ tuỳ vào từng nhóm ngành từ 12,5- 19,5 triệu đồng/năm học.

Riêng đối với chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế, chi phí ước tính cho thời gian học ở Việt Nam là 50 triệu đồng một năm, thời gian học ở trường đối tác sẽ theo quy định của phía đối tác.

Năm trước, điểm chuẩn Đại học Kinh tế từ 19,5 đến 24 điểm.

* Học phí năm 2020 Đại học Kinh tế (Đại học Huế)

Đại học Kinh tế (ĐH Huế) tuyển hơn 1.800 chỉ tiêu với 22 ngành học. Sinh viên ngành Kinh tế chính trị được miễn học phí.

Chương trình chất lượng cao có học phí 440.000 đồng một tín chỉ. Điểm chuẩn vào trường chỉ 14-16,5 điểm.

Thông tin chi tiết chỉ tiêu và học phí của từng ngành các bạn có thể truy cập website trường đại học mà mình quan tâm để tìm hiểu chi tiết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Toán học

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách