GRAMMAR PRACTICE (Unit 9,10,11) | Tiếng Anh 6 trang 122-123

PHần GRAMMAR PRACTICE (Unit 9,10,11) giúp bạn học ôn tập ngữ pháp của 3 unit 9,11,12 bao gồm thì hiện tại đơn, mạo từ, lượng từ, tính từ, từ để hỏi và thì hiện tại tiếp diễn, đồng thời củng cố từ vựng đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

GRAMMAR PRACTICE (Unit 9,10,11)

GRAMMAR PRACTICE

1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn)

a) 

 • Do you like noodles? (Bạn thích mì/ phở không?)
 • Yes, I like noodles. (Có, mình thích mì/ phở)
 • Do you like rice? (Bạn thích cơm không?)
 • No, I don’t like rice. (Không, mình không thích cơm.)

b) 

 • Does she like chicken? (Cô ấy thích thịt gà không?)
 • Yes, she likes chicken. (Có, cô ấy thích thịt gà.)
 • Does she like fish? (Cô ấy thích cá không?)
 • No, she doesn’t like fish. (Không, cô ấy không thích cá.)

2. a, an, some, any

a) 

 • Do you have any bananas? (Bạn có quả chuối nào không?)
 • No, I don’t have any bananas, but I have some oranges. (Không, mình không có quả chuối nào cả, nhưng mình có mấy quả cam.)
 • I would like an orange (some oranges), please. (Mình muốn một (mấy) quả cam)

b) 

 • Do we have any drinks? (Chúng ta có gì để uống không?)
 • There is some fruit juice on the table. (Có chút nước ép trên bàn đó.)

c) 

 • Do we have any soda? (Chúng ta có chút nước cô ca nào không?)
 • There is some on the shelf in the kitchen. (Có một chút trên giá trong bếp)
 • I would like a can of soda. (Mình muốn một lon cô ca)

3. Adjectives (Tính từ)

a) He isn’t tall. He is short.

b) He isn’t fat. He is thin.

c) He isn’t heavy. He is light.

d) He isn’ weak. He is strong.

e) He isn’t hungry. He is full.

f) He isn’t hot. He is cold.

g) His lips aren’t full. They are thin.

h) His hair isn’t short. It is long.

4. Question words (Từ để hỏi)

a) 

 • Who is in living room? (Ai trong phòng khách thế?)
 • Bi and Fifi are in living room. (Bi và Fifi ở trong phòng khách)

b) 

 • What is Bi doing? (Bi đang làm gì?)
 • He is doing his homework. (Anh ấy đang làm bài tập về nhà.)

c) 

 • How much homework does he have? (Anh ấy phải làm bao nhiêu bài tập về nhà?)
 • He has a lot of homework. (Anh ấy có nhiều bài tập về nhà phải làm.)

d) 

 • What is Fifi doing? (Fifi đang làm gì?)
 • She is sleeping. (Cô ấy đang ngủ)

e) 

 • Where is she? (Cô ấy ở đau rồi?)
 • She is under the table. (Ở dưới gầm bàn ấy.)

5. Contrast (Phân biệt)

a) She eats a lot of fruit.

She is eating an apple now.

d) She goes to bed early.

She is going to bed now.

b) They drink juice.

They are drinking some juice at the moment.

e) She gets up early.

She is getting up now.

c) He rides his bicycle every day.

He is riding his bicycle at the moment.

f) She travels by bus.

She is traveling by bus now.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Trắc nghiệm công dân 9 bài 3: Dân chủ và kỉ luật
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Trắc nghiệm sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật
Giải GDQP- AN 11 bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó | ngữ văn lớp 10
Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi | Văn 8
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao