Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm – số đo cung

A. Hoạt động khởi động

 • Vẽ đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AD (h.1a).
 • Vẽ dây cung AB = R, nối OB (h.1b).
 • Đỉnh của góc BOA có gì khác biệt với đỉnh của góc OBA (h.1b)?
 • Vẽ dây cung BC = R, nối CO, CD (h.1c).
 • Số đo của từng góc: $widehat{BOA};; widehat{BOC};; widehat{COD}$ bằng bao nhiêu độ?

Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

Trả lời:

Các em thực hiện lần lượt yêu cầu của đề bài, để được các hình giống với hình trong sách giáo khoa.

Đỉnh của góc BOA chính là tâm của đường tròn.

$widehat{BOA} = widehat{BOC} = widehat{COD} = 60^circ$

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thực hiện các hoạt động sau

a) Vẽ hình theo hướng dẫn và quan sát

 • Vẽ đường tròn tâm O bán kính R
 • Vẽ hai tia đỉnh O, chúng cắt đường tròn (O) tương ứng tại các điểm A và B.
 • Quan sát góc AOB (h.2)

Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 72)

c) Luyện tập ghi vào vở

Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

 • Xem hình 1b và cho biết trên hình đó góc nào là góc ở tâm?
 • Xem hình 3 và cho biết góc nào không phải góc ở tâm? Vì sao?
 • Vẽ đường tròn tâm I bán kính r và vẽ một góc ở tâm; vẽ một góc không phải góc ở tâm.

d) Chú ý (sgk trang 72)

Trả lời:

c)

Góc ở tâm trong hình 1b là: $widehat{AOB}$

Trong hình 3 chỉ có hình 3a biểu diễn góc ở tâm vì có đỉnh góc là tâm đường tròn.

Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

Trong hình vẽ trên, góc BOA là góc ở tâm, góc OBC không phải góc ở tâm.

2. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về số đo cung bị chắn

a) Quan sát, đọc và trả lời câu hỏi

Xem hình 1b) và cho biết:

Góc ở tâm $widehat{AOB}$ có số đo bằng bao nhiêu độ?

Theo em, cung nhỏ AB có số đo bằng bao nhiêu độ?

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 73)

c) Luyện tập ghi vào vở

Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

Xem hình 1c và cho biết số đo của cung nhỏ BD?

Xem hình 1c và cho biết số đo của cung nhỏ AD?

Xem hình 5 và cho biết số đo cung MmP = …; số đo cung MnP = …..

Phát biểu đúng hay sai?

Với hai điểm A, B trên đường tròn (O) mà AB không phải là đường kính thì cung nhỏ AB có số đo nhỏ hơn $180^circ$, còn cung lớn AB có ố đo lớn hơn $180^circ$.

Trả lời:

a) $widehat{AOB} = 60^circ$, cung nhỏ AB có số đo bằng $60^circ$

c) Số đo cung nhỏ BD là: $120^circ$ vì góc ở tâm $widehat{BOD} = 120^circ$.

Số đo cung nhỏ AD là: $180^circ$ vì góc ở tâm $widehat{AOD} = 180^circ$.

Số đo cung MmP là: $110^circ$; Số đo cung MnP là: $360^circ – 110^circ = 250^circ$;

Phát biểu đã cho là đúng.

3. Thực hiện các hoạt động sau

a) Quan sát, đọc hiểu và trả lời câu hỏi

Xem hình 1c).

Cho biết số đo của các cung nhỏ AB và BC? So sánh hai số đó với nhau?

Cho biết số đo của các cung nhỏ AB và AC? Số đo cung nào lớn hơn? Số đo cung nào nhỏ hơn?

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 74)

c) Luyện tập ghi vào vở 

Xem hình 1c) và so sánh hai cung nhỏ  AB và CD?

Xem hình 1c và so sánh hai cung nhỏ AB và BD?

Trên cũng đường tròn (O), biết số đo cung MN  = $50^circ$ và số đo cung PQ = 35$^circ$, so sánh hai cung nhỏ MN và PQ?

d) Chú ý (sgk trang 74)

Trả lời

a) SđAB = sđBC = $60^circ$

SđAB = $60^circ$ < SđAC = $120^circ$

c) SđAB = SđCD = $60^circ$

Sđ AB = $60^circ$ < sđ BD = $120^circ$ 

Cung MN > cung PQ vì sđ MN > Sđ PQ

4. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu khi nào có số đo cung AB + số đo cung BC = số đo cung AC

a) Quan sát, đọc và trả lời câu hỏi

Xem hình 1c và cho biết:

Số đo cung nhỏ AB? Số đo cung nhỏ BC? Số đo cung nhỏ AC?

Từ đó so sánh số đo cung AB + số đo cung BC với số đo cung AC.

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 74)

c) Luyện tập ghi vào vở

Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

Xem hình 6 và cho biết số đo của cung nhỏ PR?

Xem hình 1c và chỉ xét các cung nhỏ, cho biết kết luận sau đúng hay sai? Vì sao?

số đo cung AB + số đo cung CD = số đo cung AD.

Trả lời:

a) Sđ AB = $60^circ$; Sđ BC = $60^circ$; Sđ AC = $120^circ$;

$Rightarrow $ Sđ AB + Sđ BC = Sđ AC

c) Sđ PR = $55^circ + 65^circ = 120^circ$

Kết luận đã cho là sai vì sđ AB + sđ CD = $120^circ$ còn Sđ AD = $180^circ$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Trắc nghiệm công dân 9 bài 3: Dân chủ và kỉ luật
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Trắc nghiệm sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Cách Nấu Chè Trôi Nước Bằng Bột Năng Ngon Độc Đáo, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng
Giải GDQP- AN 11 bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó | ngữ văn lớp 10
Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi | Văn 8
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Cách Nấu Nước Đường Ăn Sương Sâm, Cách Làm Thạch Sương Sâm
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao