Communication Unit 10: Our houses in the future | Tiếng Anh 6 mới trang 43

Communication – Unit 10: Our houses in the future

1. Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE

a. Write the following phrases on six small pieces of paper. (Viết những cụm từ sau vào 6 mảnh giấy nhỏ.)

 • go to school (Đến trường)
 • take pictures with our cameras (chụp hình với máy ảnh của bạn)
 • have telephones at home (có điện thoại ở nhà)
 • go on holiday to the beach (đi nghỉ mát ở biển)
 • watch new films in the cinema (xem phim mới trong rạp phim)
 • send postcards to friends (gửi bưu thiếp đến bạn bè)

b. Play the game in groups following the instructions. (Chơi trò chơi nhóm theo hướng dẫn sau.)

Place six pieces of paper face down. Take turns looking at a piece of paper.
Read the phrase on it. Find the appropriate phrase on the circle below.
Make a sentence about the future using won’t and might

 • Correct sentence: + 1 point
 • Incorrect sentence: -1 point

Example:

In the future, we won’t go on holiday to the beach but we might go on holiday to the Moon.

Dịch:

Đặt 6 mảnh giấy úp mặt xuống. Lần lượt nhìn vào từng mảnh.
Đọc cụm từ trên nó. Tìm cụm từ thích hợp ở vòng tròn bên dưới.
Đặt câu về tương lai sử dụng won’t và might.

 • Câu đúng: +1 điểm
 • Câu sai: – 1 điểm

Ví dụ:

Trong tương lai, chúng ta sẽ không đi du lịch đến bãi biển, mà chúng ta có thể đi đến Mặt trăng.

2. Class survey: HOMES IN THE FUTURE (Khảo sát trong lớp: Nhà cửa trong tương lai)

a. Read the questions below. Tick (√) ‘Yes’ or ‘No’ (Đọc các câu hỏi bên dưới. Đánh dấu chọn vào mục “Yes” hoặc “No”.)

 

Yes

No

1. Will you live in a hi-tech house?
 (Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao phải không?)

 

2. Will your house be in space?
(Nhà của bạn sẽ ở trong không gian phải không?)

 

3. Will you have a lot of trees and flowers around your house?
(Bạn sẽ có nhiều cây và hoa quanh nhà phải không?)

 

 

4. Will you have a fridge that can cook your meals?
(Bạn sẽ có tủ lạnh mà có thế nấu ăn cho bạn phải không?)

 

 

5. Will you have a robot that can look after your children?
(Bạn sẽ có người máy chăm sóc con của bạn?)

 

 

6. Will you have a car to fly into space?
(Bạn sẽ có một chiếc xe hơi để bay vào không gian phải không?)

 

 

b. Work in pairs. Use the questions in a to interview your partner. (Làm việc theo cặp. Sử dụng những câu hỏi trong phần a để phỏng vấn bạn học.)

Example:

 • You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house ir the future?
 • Nam: Yes, I will.
 • You: Will your house be in space?
 • Nam: Oh, no. It won’t.
 • You: So where will it be?
 • Nam: I’m not sure. It might be by the sea.

Dịch:

 • Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sông trong một ngôi nhà công nghệ cao trong tương lai chứ?
 • Nam: Đúng thế.
 • Bạn: Nhà của bạn sẽ ở trong không gian?
 • Nam: Ồ, không.
 • Bạn: Vậy nó sẽ ở đâu?
 • Nam: Mình không chắc. Có lẽ nó ờ cạnh biển.

C. Tell the class about your interview. (Nói cho lớp nghe về cuộc phỏng vấn của mình.)

Example:
In the future, Nam will live in a hi-tech house. It won’t be in space. It might be by the sea.
(Trong tương lai, Nam sẽ sông trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó sẽ không ở trong không gian. Nó có lẽ sẽ nằm cạnh biển)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn