Tuyển dụng

dd

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận các thông tin đặt hàng từ các showroom của công ty hoặc các showroom của khách hàng nhượng quyền, thông tin tới các bộ phận liên quan để hàng hóa được luân chuyển nhanh … Chi tiết

mau-tuyen-dung-4-01

Mô tả công việc:  Lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: Nhập, xuất hàng hóa, vật tư… khi có phát sinh các nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra hàng hóa vật tư trong kho để sắp xếp … Chi tiết

tuyen-nhan-vien-kho

TUYỂN DỤNG NV PHỤ KHO MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Làm việc tại kho trong kho tại cụm CN huyện Thanh Trì, làng Yên Xá, đường Nghiêm Xuân Yêm (sau sân bóng Bộ CA, khu vực đường Kim Giang). – … Chi tiết

dd

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp. Kiếm tra các định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra sự cân đối giữa số … Chi tiết

dd

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Làm việc tại kho trong kho tại cụm CN huyện Thanh Trì, làng Yên Xá, đường Nghiêm Xuân Yêm (sau sân bóng Bộ CA, khu vực đường Kim Giang). – Đảm bảo việc sắp xếp … Chi tiết

dd

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chăm sóc khách hàng đại lý Xử lý các khiếu nại của đại lý Set up mở mới và hỗ trợ đại lý trưng bày Lên kế hoạch nhập hàng, đặt hàng và xử lý đơn … Chi tiết

dd

1.     MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng nội dung và CSKH tại trang facebook của công ty. Xây dựng, thực hiện các kế hoạch truyền thông, nội dung báo chí cho nhãn hàng. Lên kế … Chi tiết

dd

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán… Đầu mỗi nhận mọi thông … Chi tiết

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tính toán chính xác, kịp thời chính sách, chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp khác phải trả cho người lao động. Đảm bảo công việc giao dịch chứng từ … Chi tiết

d2

Mô tả công việc:  Lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: Nhập, xuất hàng hóa, vật tư… khi có phát sinh các nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra hàng hóa vật tư trong kho để sắp xếp … Chi tiết