A closer look 2 Unit 5: Natural Wonders of the World | tiếng Anh 6 mới trang 51

Grammar

Các bạn xem thêm về cấu trúc so sánh nhất tại đây.

1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F). (Vy đang đưa ra câu đố về các kỳ quan thế giới. Đọc các câu sau và đoán xem chúng đúng hay sai)

 1. Mount Everest is the highest mountain in the world. (Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới.) T
 2. Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam. (Hồ Ba Bể là hồ lớn nhất Việt Nam.) T
 3. Niagara Falls is the highest waterfall in the world. (Thác Niagara là ngọn thác cao nhất thế giới.) F
 4. Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam. (Trà cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam.) T
 5. The Amazon is the widest river in the world. (Amazon là dòng sông rộng nhất trên thế giới.) T
 6. The Sahara is the hottest desert in the world. (Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới.) T

2. Listen to Vy giving the answers to the quiz. Check your guesses. (Nghe Vy đưa ra câu trả lời cho câu đố. Kiểm tra lại các phần đoán của bạn)

3. Underline all the words ending in -est in the quiz. (Gạch dưới tất cả các từ có kết thúc bằng đuôi -est trong câu đố)

 1. highest
 2. largest
 3. highest
 4. longest
 5. widest
 6. hottest

4. Complete the table with the comparatives and superlatives. (Hoàn thành bảng sau với dạng so sánh hơn và so sánh nhất)

  adjective comparative superlative
irregular adjectives good better best
bad  worse worst
short adjectives tall taller tallest
long longer longest
wide wider widest
large larger largest
hot hotter hottest

5. Now Vy is talking about other amazing places. Complete the passage. (Bây giờ Vy đang nói về những địa điểm thú vị khác. Hoàn thành đoạn văn sau)

Did you know Libya, in Africa, is the (1. hot)_hottest_ country in the world? It’s (2. hot)_hotter_ than any other country! How about the (3. cold)_coldest_ ? Antarctica is the (4. cold)_coldest_ place in the world! It’s even (5. cold)_colder_ than Russia. The (6. big)_biggest_ desert in the world is the Sahara. And now you know the (7. high)_highest_ is called Mount Everest. Did you know it’s in Nepal? Nepal is (8. small)_smaller_ than India, but I think it’s more beautiful.

6. Cut up some pieces of paper. Write the names of some famous places on them. Work in groups and make sentences about the places. (Cắt một vài mảnh giấy. Viết tên một số địa danh nổi tiếng lên đó. Làm theo nhóm và viết một số câu về các địa danh đó)

Ví dụ:

The West Lake – The West Lake is the largest lake in Ha Noi.

Buji Khalifa – Buji Khalifa is the tallest building in the world.

Các bạn xem thêm về cấu động từ khuyết thiếu must tại đây. 

7. Vy is giving Mai some feedback. Read and underline the forms of must. (Vy dang gửi cho Mai một vài phản hồi. Đọc và gạch dưới các dạng của must)

Geography Club Feedback:

Mai: You must arrive on time. It’s very important that you mustn’t be late. Plan to arrive 10 minutes early so that you are always on time.

8. Look at the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates. (Nhìn vào các nội quy lớp học dưới dây. Viết thêm một số nội quy khác cho bạn và các bạn cùng lớp)

 1. We must arrive on time.
 2. We mustn’t pick flowers in the school garden..
 3. We must keep quiet in the library.
 4. We mustn’t drop litter.
 5. We must finish our homework before going to school.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa