A closer look 2 Unit 3: My friends | Tiếng Anh 6 mới trang 29

Grammar 

1. Listen again to part of the conversation.(Nghe lại một phần của đoạn hội thoại)

 • Duong: I don’t know. They’re coming over.
 • Mai: Hi, Phuc. Hi, Duong. This is my friend Chau.
 • Phuc & Duong: Hi, Chau. Nice to meet you.
 • Chau: Nice to meet you too.
 • Duong: Would you like to sit down? We have lots of food.
 • Mai: Oh, sorry, we can’t. It’s time to go home. This evening, we are working on our school project.
 • Duong: Sounds great. I’m going to the judo club with my brother. How about you Phuc?
 • Phuc: I’m visiting my grandma and grandpa.

Dịch:

 • Dương: Mình không biết. Họ đang đến kìa.
 • Mai: Chào Phúc. Chào Dương. Đây là bạn của mình Châu.
 • Phúc và Dương: Chào Châu. Rất vui được gặp cậu.
 • Châu: Mình cũng rất vui được gặp các cậu.
 • Dương: Các cậu có muốn ngồi cùng không? Chúng mình còn nhiều đồ ăn lắm.
 • Mai: Ồ, xin lỗi, chúng mình không thể. Đến lúc phải về nhà rồi. Tối nay, bọn mình sẽ phải làm dự án ở trường của bọn mình.
 • Dương: Nghe tuyệt đấy. Mình sẽ đi tập judo cùng với anh trai của mình. Còn cậu thì sao, Phúc?
 • Phúc: Mình sẽ tới thăm ông bà của mình.

2. Now, underline the present continuous in the conversation. Which refers to the actions that are happening now? Which refers to future plans? Write them in the table. (Gạch chân thì hiện tại tiếp diễn trong đoạn hội thoại. Hành động nào đang diễn ra ở hiện tại? Hành động nào nói về kế hoạch trong tương lai? Điền vào bảng sau:)

Actions now Plans for future

They’re coming over

 

 

 • This evening, we are working on our school project
 • I’m going to the judo club with my brother
 • I’m visiting my grandma and grandpa

 

3. Write sentences about Mai’s plans for next week. Use the present continuous for future. (Viết các câu về kế hoạch của Mai cho tuần tới. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn dùng cho tương lai.)

 1. She _is taking_ a test. (take)
 2. She _is going_ to her cooking class. (go)
 3. She _is visiting_ a museum. (visit) 
 4. She _is having_ a barbecue with her friends. (have)

4. Sort them out! Write N for Now and F for Future. (Điền N để chỉ hiện tại, F để chỉ tương lai)

1. Listen! Is that our telephone ringing? N
2. They’re going to the Fine Arts Museum this Saturday. F
3. Where’s Duong? He’s doing judo in Room 2A. N
4. She’s travelling to Da Nang tomorrow. F
5. Are you doing anything this Friday evening? F
6. Yes, I’m watching a film with my friends. N

Dịch:

 1. Nghe kìa! Có phải điện thoại đang đổ chuông không?
 2. Họ sẽ tới bảo tàng mỹ thuật vào thứ bảy này.
 3. Dương đâu rồi? Cậu ấy đang tập judo ở phòng 2A.
 4. Cô ấy sẽ đi du lịch Đà Nẵng vào ngày mai.
 5. Cậu có phải làm gì vào tối thứ sáu này không?
 6. Đúng vậy, mình đang xem phim với bạn bè của mình. 

5. Game: Would you like to come to my party? Choose the day of the week that you plan to: (Trò chơi: Bạn có muốn đến bữa tiệc của tôi không?  Chọn ngày trong tuần mà bạn lên dự định)

 • have a party (tổ chức tiệc)
 • prepare for the class project (chuẩn bị cho dự án của lớp)
 • go swimming (đi bơi)

Then go around the class and invite friends to go to your party on the day you have decided. How many people can come to your party? (Sau đó đi quanh lớp và mời bạn bè tới bữa tiệc vào ngày mà bạn đã quyết định. Có bao nhiêu có thể tới bữa tiệc?)

Mon. Tue. Wed. Thur. Fri. Sat. Sun.
swimming     project party    
 • Nhung: Would you like to go to my party on Friday?
 • Phong: I’d love to. I’m not doing anything on Friday./ Oh, I’m sorry I can’t. I’m going swimming with my brother. 

Dịch:

 • Nhung: Cậu có muốn đến bữa tiệc của mình vào thứ sáu không?
 • Phong: Mình rất thích. Mình không có việc gì làm vào thứ sáu cả. / Ồ, mình xin lỗi mình không thể. Mình sẽ đi bơi cùng với anh trai của mình.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn