A closer look 1 Unit 3: My friends | Tiếng Anh 6 mới trang 28

Vocabulary

Appearances

 • arm: cánh tay
 • ears: tai
 • elbow : khuỷu tay
 • eyes: mắt
 • face: khuôn mặt
 • foot: bàn chân
 • fur: lông
 • glasses: kính mắt
 • hand: bàn tay
 • head: đầu
 • knee: đầu gối
 • leg: bắp chân
 • mouth: miệng
 • neck: cổ
 • nose: mũi
 • tail: đuôi
 • tooth: răng
 • cheek: má
 • finger: ngón tay
 • shoulders: vai

1. Match the words with the pictures on the cover page of 4Teen magazine. Listen, check and repeat the words. (Nối các từ với các bức tranh trên bìa tạp chí 4Teen. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)

2. Create word webs. (Tạo mạng lưới từ)

 • long/short (dài/ngắn): arms, hair, tail, legs
 • big/small (to/nhỏ): ears, feet, hands, nose,head, eyes
 • round/long (tròn/dài): face
 • black/blonde/curly/straight (đen/vàng hoe/xoăn/thẳng): hair, fur
 • chubby (bầu bĩnh): face, cheeks

Pronunciation /b/ and /p/

3. Listen and repeat.(Nghe và lặp lại)

 • picnic: dã ngoại
 • black: đen 
 • biscuits: bánh quy
 • big: to, lớn
 • blonde: vàng hoe
 • patient: kiên nhẫn

4. Listen and circle the words you hear. (nghe và khoanh tròn từ mà bạn nghe được)

/b/ /p/

band

brown

big 

bit

play

ponytail

picnic

pretty

 • các từ nghe được là:
 1. play
 2. band
 3. ponytail
 4. brown
 5. picnic
 6. pretty

5. Listen. Then practise the chant. Notice the rhythm. (Nghe. Sau đó luyện tập theo nhịp. Chú ý giai điệu. )

We’re having a picnic

We’re having a picnic 

Fun! Fun! Fun!

We’re bringing some biscuits

We’re bringing some biscuits

Yum! Yum! Yum!

We’re playing together

We’re playing together

Hurrah! Hurrah! Hurrah! 

Dịch:
Chúng tôi đang đi dã ngoại
Chúng tôi đang đi dã ngoại

Vui! Vui! Vui!

Chúng tôi mang vài cái bánh quy

Chúng tôi mang vài cái bánh quy

Ngon! Ngon! Ngon!

Chúng tôi đang chơi cùng nhau

Chúng tôi đang chơi cùng nhau

Hurrah! Hurrah! Hurrah!

Grammar

6. Look at the cover page of 4Teen magazine and make the sentences. (Nhìn vào bìa của tạp chí 4Teen và hoàn thành các câu.)

1. the girl/short hair?

_Does the girl have short hair?_

No, she _doesn’t_.

2. Harry Potter/big eyes?

_Does Harry Potter have big eyes?_

3. The dog/a long tail.

_The dog has a long tail._

4. And you, you/a round face?

_And you, do you have a round face?_

Yes/I/. No/I.

_Yes, I do./ No, I don’t._

7. Phuc, Duong and Mai are talking about their best friends. Listen and match. (Phúc, Dương và Mai đang nói vè những người bạn thân của họ. Nghe và nối.)

8. What are the missing words? Write is or has. Listen again and check your answers.(Những từ nào còn thiếu? Điền is hoặc has. Nghe lại và kiểm tra lại câu trả lời của bạn.)

A. My best friend (1)_has_a round face and short hair. He isn’t very tall but he (2)_is_ kind and funny. I like him because he often makes me laugh.

B. My best friend is Lucas. He (3)_has_a brown nose. He (4)_is_friendly! I like him because he’s always beside me.

C. My best friend (5)_has_short curly hair. She (6)_is_kind. She writes poems for me, and she always listens to my stories. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn