A closer look 1 Unit 1: My new school | Tiếng Anh 6 mới trang 8

Vocabulary

1. Listen and repeat the words : (Nghe và đọc lại các từ)

 • physics: vật lý
 • English: tiếng Anh
 • history: lịch sử
 • homework: bài tập về nhà
 • judo: môn võ Judo
 • school lunch: bữa trưa tại trường
 • exercise: luyện tập (v) , bài tập (n) 
 • vocabulary: từ vựng 
 • football : bóng đá
 • lessons : buổi học
 • music: âm nhạc
 • science: khoa học

2. Work in pairs. Put the words in 1 into group:  (làm việc theo cặp. Đặt những từ ở bài 1 vào các nhóm thích hợp)

 

play do have study

football

music

homework

exercise 

judo

school lunch

lessons

physics

English

history

science

vocabulary

3. Put one of these words in each blank: (đặt những từ sau vào chỗ trống thích hợp)

 1. I do _homework_ with my friend, Vy.
 2. Duy plays _football_ for the school team.
 3. All the _lessons_ at my new school are interesting.
 4. They are healthy. They do _judo_ everyday.
 5. I study maths, English and _science_ on Mondays.

4. Write sentences about yourself using the combinations above. (Viết các câu về bản thân mình bằng cách sử dụng các cụm từ ở phía trên)

Ví dụ:

 • I usually play football with my friends after school.
 • We have an English lesson on Fridays.
 • He loves studying physics.

 

Pronunciation /əʊ/ and /ʌ/

5. Listen and repeat. pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/ 🙁 Nghe và nhắc lại. Chú ý các âm /əʊ/ và /ʌ/)

1. /əʊ/: judo    going    homework     open

2. /ʌ/: brother   Monday   mother    month

6. Listen to the words and put them into two group: ( Nghe các từ rồi xếp chúng vào hai nhóm)

/əʊ/ /ʌ/

rode

don’t

hope

homework

post

 

some

Monday

month

come

one

 

7. Listen and repeat.Underline the sounds /əʊ/ and /ʌ/ you hear. (Nghe và nhắc lại. Gạch chân các âm /əʊ/ và /ʌ/ mà bạn nghe được.)

 • They are going to open a new library.
 • I’m coming home from school.
 • His brother eats lunch in the school canteen.
 • The new school year starts next month.
 • My brother is doing his homework.
 • He goes to the judo club every Sunday.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn