A closer look 1 Unit 1: Leisure activities | Tiếng Anh 8 trang 8

Vocabulary
1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions.

Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những hoạt động ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.
A closer look 1 - Unit 1: Leisure activities

Answer the questions:

 • 1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

 • 2. What did they do in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising and comunicating, reading, participating in sports and exercise, using computers for leisure, relaxing and thinking.

 • 3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising and comunicating, and using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ hình tròn ở trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối chúng với tên loại.

 • 1. skateboarding, football, badminton: e. playing sport
 • 2. a novel, poetry, a magazine: b. reading
 • 3. the news, a reality show, a comedy: f. watching TV
 • 4. a new language, a skill: a. learning something interesting
 • 5. collecting stamps, making origami: d. having hobbies
 • 6. going to local performances, visiting museums: h. going to cultural events/places
 • 7. visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family
 • 8. texting, going to the cinema, hanging out : g. socialising with friends

4. How much time do you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you do the most? Share your idea with a partner.

Em dành bao nhiêu thời gian trong một ngày cho những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào mà em làm nhiều nhất? Chia sẻ những ý kiến của em với một bạn học.

 • 1. How much time do you spend a day on leisure activities?
 • 2. What are the three activities that you do the most? Share your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ and /pr/ 

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. – Listen to check answers: 

Hoàn thành những từ dưới những bức hình với /br/ hay /pr/. Nghe để kiểm tra những câu trả lời của em và lặp lại.

A closer look 1 - Unit 1: Leisure activities

 • 1. a_pr_icot
 • 2. _b_ridge
 • 3. _br_acelet
 • 4. _br_ead
 • 5. _pr_incess
 • 6. _pr_esident
 • 7. _pr_esent
 • 8. _br_occoli

6. Listen and repeat.

Nghe và lặp lại.

 • 1. She loves making apricot jam.
 • 2. My dad likes making bread in his free time.
 • 3. Hien is our club president.
 • 4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.
 • 5. You will need a brush if you want to paint your room.
 • 6. This is a wonderful present. Thanks so much!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (P1)
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Top 12 Cách Phối Đồ Với Áo Măng Tô Ngắn, 8 Cách Phối Đồ Với Măng Tô Nam Nữ
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Cách Nấu Canh Củ Hải Phòng, Canh Củ Hải Phòng Chất Chứa Nỗi Nhớ Quê Xa
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn