14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất

Bài tập chương Oxi Lưu huỳnh là một trong những dạng bài tập cơ bản và quan trọng đối với chương trình Hóa học 10. Kiến Guru chia sẻ tới các bạn học sinh 14 bài tập chương Oxi Lưu huỳnh cơ bản nhất. Bao gồm cả câu hỏi lí thuyết và bài tập vận dụng kèm đáp án chi tiết giúp các em nắm vững đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học đặc trưng và các dạng bài tập cơ bản,… của chương Oxi Lưu huỳnh.

I. Bài tập chương Oxi Lưu Huỳnh Phần lý thuyết:

Câu 1: Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường sử dụng ozon để bảo quản trái cây được lâu. Ứng dụng trên phụ thuộc vào tính chất nào sau đây?

A. Ozon trơ về mặt hóa học.

B. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng.

C Ozon không tác dụng với nước.

D. Ozon có tính oxi hóa mạnh.

Đáp án: D

Giải thích:  Chất khí oxi hóa mạnh tác dụng oxi hóa với các hợp chất, phá hủy cấu trúc các vi sinh vật, nấm men làm hư trái cây. Chính vì vậy mà ozon giúp bảo quản trái cây tốt hơn.

Câu 2: Số hiệu nguyên tử của lưu huỳnh là 16. Cho biết vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

A. Chu kì 3, nhóm VIA.

B. Chu kì 5, nhóm VIA.

C. chu kì 5, nhóm IVA.

D. chu kì 3, nhóm IVA.

Đáp án: A

Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:

bài-tập-chương-Oxi-Lưu-huỳnh

Câu 4: Chúng ta đều biết hơi thủy ngân rất độc, vậy trong trường hợp ta làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, chúng ta dùng chất gì rắc lên thủy ngân và gom lại?

A. Bột than.

B. Cát mịn.

C. muối hạt.

D. Lưu huỳnh.

Đáp án: D

Giải thích: Ta có phương trình phản ứng:

S + Hg  → HgS

Câu 5: Trong phản ứng lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng:

S + 2H2SO4đặc →   3SO2 + 2H2O

Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là:

A. 1 : 2.

B. 1 : 1.

C. 3 : 2.

D. 2 : 1.

Đáp án: D

Giải thích:

bài-tập-chương-Oxi-Lưu-huỳnh

Câu 6: Lưu huỳnh có thể tồn tại ở những trạng thái số oxi hoá nào ?

A. -1; +4; +5; +6

B. -1; +2; +4; +6.

C. -2; 0; +4; +6

D. +1 ; 0; +4; +5

Đáp án: C

Câu 7: Cấu hình electron ở trạng thái kích thích của S khi tạo Sbai-tap-chuong-oxi-luu-huynh là:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Đáp án: B

Giải thích: Khi tạo Sbai-tap-chuong-oxi-luu-huynh, S sẽ ở trạng thái kích thích, 1 electron của phân lớp 3p được chuyển lên phân lớp 3d tạo ra 4 electron độc thân

Vậy cấu hình electron ở trạng thái kích thích của S là: bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Câu 8: Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí đặc trưng của lưu huỳnh?

A. chất rắn màu vàng.

B. không tan trong nước.

C. có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

D. tan nhiều trong benzen.

Đáp án: C

Giải thích: Lưu huỳnh tà phương nóng chảy ở 113oC, lưu huỳnh đơn tà nóng chảy ở 119oC.

→ Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải của lưu huỳnh?

A. Làm nguyên liệu sản xuất H2SO4 .

B. Làm chất lưu hóa cao su.

C. Khử chua đất.

D. Điều chế thuốc súng đen.

Đáp án: C

Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng khi so sánh tính chất cơ bản của lưu huỳnh và oxi:

A. tính oxi hóa của lưu huỳnh < oxi

B. tính oxi hóa của lưu huỳnh > oxi

C. tính oxi hóa của lưu huỳnh và oxi bằng nhau

D. tính khử của oxi và lưu huỳnh bằng nhau

Đáp án: B

Giải thích:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

→ Tính oxi hóa của oxi lớn hơn lưu huỳnh.

Câu 11: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

bài-tập-chương-Oxi-Lưu-huỳnh
II. Bài tập chương Oxi Lưu huỳnh-Phần bài tập

Câu 12: Cho 11 gam hỗn hợp gồm bột nhôm và bột sắt tác dụng hoàn toàn với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, thì thấy lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 12,8g. Khối lượng sắt có trong hỗn hợp đầu là:

A. 5,6 gam.             B. 22,4 gam.            C. 2,8 gam.             D. 7,4 gam.

Đáp án: A

Giải thích:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 12,8/32 = 0,4 (mol)

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Bảo toàn electron: bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Câu 13: Cho 5,6 gam bột sắt cùng với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn A. Cho A tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan B. Để đốt cháy hoàn toàn X và B cần vừa đủ V lít khí bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh (đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 2,80(l)                B. 3,36(l)               C. 3,08(l)                 D. 4,48(l)

Đáp án: A

Giải thích:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh= 5,6/56 = 0,1 (mol); bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 2,4/32 = 0,075 (mol)

Bảo toàn electron ⇒ 4bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 2bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh + 4bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 2.0,1 + 4.0,075

⇒ bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,125 mol

⇒ V = 0,125. 22,4 = 2,8 (l)

Câu 14: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh bằng 5. Tỉ lệ a:b bằng 

A. 2:1                     B. 1:1                  C. 3:1                      D. 3:2

Đáp án: A

Giải thích:

Fe + S →   FeS (đun nóng)

FeS + 2HCl → bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh+ bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS

Fe + 2HCl → bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhbai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 5.2 = 10

Giả sử số mol Z là 1 mol

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh + bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS = 1

2bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh+ 34bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS=10

⇒ bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,75 ; bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS = 0,25

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhbai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS = 0,25 mol; bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh (dư) = bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,75 mol

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,25 + 0,75 = 1 (mol) ⇒ bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,25.100/50 = 0,5 (mol)

⇒ a : b = 1 : 0,5 = 2 : 1

Trên đây là 14 câu hỏi đặc trưng cho các dạng bài tập chương Oxi Lưu huỳnh cả về lí thuyết và bài tập vận dụng kèm đáp án chi tiết.

Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài học hay, mẫu bài tập và đề thi mẫu tại Kiến Guru nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất

Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Hướng Dẫn Cách Phối Đồ Đi Đà Lạt Cho Nữ Lùn, Đi Đà Lạt Mặc Gì Đẹp
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Top 20 Cách Phối Đồ Cho Nữ Béo Bụng, Học Ngay 10 Cách Phối Đồ Cho Người Béo Bụng
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Hướng Dẫn Cách Nấu Nước Lá Vối Tươi Ngon Nhất, Bí Quyết Pha Nước Lá Vối Tươi Ngon
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Mách Nàng 13 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nữ Mùa Hè, 31 Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Đẹp Siêu Sang Trọng
Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Bảo Quản Cùi Bưởi Để Nấu Chè Ăn, Để Bảo Quản Được Lâu Mà Vẫn
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Nấu Nước Cốt Dừa Đóng Hộp Đảm Bảo Nhất, Cách Dùng Nước Cốt Dừa Đóng Hộp
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Cách Sử Dụng Nồi Nấu Cháo Chậm Trung Quốc, Nồi Kho Cá Hầm Cháo Chậm Đa Năng Yibao 1,5 Lít
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Giải Thích Về Đồ Thị Pha Phối Khí Trên Động Cơ, Cấu Tạo Hệ Thống Phối Khí Trên Động Cơ
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Top 20+ Cách Phối Đồ Cho Người Lùn Mập Nữ Trở Lên Thon Gọn
Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
20 Cách Phối Đồ Nam Đi Chơi Vừa Chất Vừa Trẻ Trung, Gợi Ý Cách Phối Đồ Nam Đẹp Theo Nhiều Phong Cách
Hot 6 Cách Phối Đồ Cho Tuổi 17 Tuổi Cực Chất, Cách Phối Đồ Cho Tuổi Teen Siêu Dễ Thương
Hot 6 Cách Phối Đồ Cho Tuổi 17 Tuổi Cực Chất, Cách Phối Đồ Cho Tuổi Teen Siêu Dễ Thương
Giải GDQP- AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao
Diện Áo Lông Đa Phong Cách Phối Đồ Với Áo Khoác Lông Ngắn, 3 Tips Mặc Áo Khoác Lông Sang Chảnh Như Sao